Bedsted - Roslev

Kabler

På den 42 kilometer lange strækning mellem transformerstationen i Bedsted i Thy og Roslev i Salling lægges et 150 kilovolt (kV) kabelsystem.

Under Nees Sund og Salling Sund spules et søkabel ned i havbunden. Søkabler er en anden type kabel end landkablerne, og det skal derfor samles med en såkaldt overgangsmuffe på land. Mufferne placeres så tæt på vandkanten som muligt.

Linjeføring 

Link til kort

Klik på kortet for at hente et kort, hvor du kan se detaljer om linjeføringen.

Transformerstationer

I Sindbjerg på Mors bygges en ny 150 kilovolt transformerstation, som forbindes med Thy-Mors Energis eksisterende 60 kilovolt station via en 150/60kilovolt transformer. Den nye station, som kommer til at fylde ca. 10.000 m2, gør det muligt at koble nye vindmøller til elnettet.

I Roslev i Salling skal der også bygges en ny 150 kilovolt transformerstation. Den nye station kommer til at fylde ca. 10.000 m2. Hvis den planlagte opstilling af nye vindmøller i Salling bliver godkendt af myndighederne, bliver stationen forbundet med EnergiMidts eksisterende 60 kilovolt station via en 150/60 kilovolt transformer.

Tidsplan  
2014 - 2015 Indhentning af tilladelser hos myndigheder
2015 Aftaler med lodsejere om at etablere anlæg på deres ejendom
2014 Udbud og kontrakter på landkabler
2015 Udbud og kontrakter på entreprenørarbejde
Aug. 2015 - nov. 2015 Installation af landkabler
April 2016 Installation af søkabler
2016 - 2017 Bygning/udbygning af stationer
2017 Idriftsættelse af anlæg
2017 Nedtagning af luftledning og master

 

Det Samlede Anlægsprojekt

Projektet mellem Bedsted og Roslev er en del af det større projekt Han Herred, Thy, Mors, Salling - Udbygning af elnettet