Frøstrup - Klim Fjordholme

Kabler

På den ca. 14 kilometer lange strækning mellem transformerstationen i Frøstrup og transformerstationen i Klim Fjordholme lægges et 150 kilovolt (kV) kabelsystem. Kablerne skal erstatte den eksisterende 150 kV luftledning, som fjernes, når kablerne er sat i drift i 2018.

Linjeføring

Link til kort

Klik på kortet for at hente et kort, hvor du kan se detaljer om linjeføringen.

Transformerstationer

På station Frøstrup, fjernes det eksisterende 150 kV friluftsanlæg.

Ved station Klim Fjordholme etableres en ny friluftsstation, og den eksisterende station fjernes.

Tidsplan  
2015 - 2017 Indhentning af tilladelser hos myndigheder
2016 Aftaler med lodsejere om at etablere anlæg på deres ejendom
2015 - 2016 Udbud og kontrakter på landkabler
2017 - 2018 Udbud og kontrakter på entreprenørarbejde
2018 Installation af landkabler
2016 - 2018 Bygning/udbygning af stationer
2018 Idriftsættelse af anlæg
2018 - 2019 Nedtagning af luftledning og master

Det Samlede Anlægsprojekt

Projektet mellem Frøstup og Klim Fjordholme er en del af det større projekt Han Herred, Thy, Mors, Salling - Udbygning af elnettet