Struer - Bedsted

Kabler

På den 47 kilometer lange strækning mellem transformerstationen i Struer og transformerstationen i Bedsted lægges et 150 kilovolt (kV) kabelsystem. Kablerne skal erstatte den eksisterende 150 kV luftledning, som fjernes, når kablerne er sat i drift i 2017.
I Oddesund fjernes de to eksisterende overgangsstationer. Under Oddesund etableres den nye kabelforbindelse ved en styret underboring.

Linjeføring

Link til kort

Klik på kortet for at hente et kort, hvor du kan se detaljer om linjeføringen.  

 

Transformerstationer

De eksisterende transformerstationer i Struer og Bedsted ombygges til kobling med det nye kabel. Ombygningerne sker inden for de eksisterende stationsarealer.

Tidsplan  
2014 - 2015 Indhentning af tilladelser hos myndigheder
2015 Aftaler med lodsejere om at etablere anlæg på deres ejendom
2014 Udbud og kontrakter på landkabler
2015 Udbud og kontrakter på entreprenørarbejde
April-nov. 2016 Installation af landkabler
April 2016 Installation af søkabler
2014 - 2016 Bygning/udbygning af stationer
2017 Idriftsættelse af anlæg
2017 Nedtagning af luftledning og master

Det Samlede Anlægsprojekt

Projektet mellem Struer og Bedsten er en del af det større projekt Han Herred, Thy, Mors, Salling - Udbygning af elnettet