Gasrørene svejses sammen, inden de lægges i udgravningen

Vi støver… men arbejdet går stadig planmæssigt

Inden den næste uge vil den sidste muld være afrømmet på Energinets strækning – det vil sige hele vejen fra Nr. Alslev på Falster og op til kompressorstationen i Everdrup mellem Næstved og Rønnede. Tørt vejr er for det meste en fordel for anlægsarbejdet, men giver også støvproblemer.

Anlægsarbejdet på gasrørledningen Grøn Gas Lolland-Falster går stadig planmæssigt. Tørt vejr er mest til fordel for projektet, da store mængder regn kan besværliggøre gravearbejdet. Som følge af den langvarige tørke støver vi dog en del på strækningen fra Ørslev og op forbi Grumløse på Sydsjælland. På grund af begrænsninger i mulighederne for at tage vand fra de lokale grusgrave til støvbekæmpelse har vi desværre ikke muligheder for at bekæmpe støvet med vanding.

Falster

På Falster i Guldborgsund Kommune er vi stadig godt i gang med tilbagefyldning af jord, for her er gasrørledningen på Energinets del af strækningen lagt i jorden. Sideløbende arbejder vi fortsat på at overdrage jorden tilbage til landmændene.

Den sidste oprydning er lavet ved krydsningen af Skovby Tværvej.

Dronebillede
Billede fra området mellem Kohavevej og Mønsvej nord for Nyråd.

Vordingborg Kommune

I Vordingborg Kommune er de sidste rør fra rørlagerpladsen øst for Ørslev nu kørt ud.

De fleste lukkede krydsninger i Vordingborg Kommune er ved at være udført. Krydsningen under Lundbyvej (sydvest for Risby og Bårse) er begyndt mandag den 12. juni, og det forventes at tage en uges tid.

Ved en lukket krydsning kan vi føre gasrøret under vejen uden at forstyrre trafikken i området. Det vil give lidt støj og vibrationer, og der vil være kørsel til og fra vores arbejdspladser på begge sider af vejen.

Lidt nord for Københavnsvej ved Ørslev er gasrøret blevet rammet under et specielt dige, som dermed er bevaret i sin originale tilstand. Energinet kommer på hele strækningen til at krydse cirka 50 fredede diger. Energinet og Museum Sydøstdanmark har holdt digeinspektion og er blevet enige om, hvordan digerne skal genetableres efter Slots- og Kulturstyrelsens ønsker.

Næstved Kommune

I Næstved Kommune er de sidste paddehegn nu sat op. Paddehegn er lange, grønne og lave hegn, som skal holde padderne væk fra udgravningen. Vi har desuden sat ”paddefælder” op på ydersiden af hegnet. Det er spande, der står langs med paddehegnene på ydersiden. Paddehegnene bliver tilset to gange dagligt, og padder, der er faldet ned i spandene på østsiden, bliver forsigtigt taget og udsat igen på modsatte side, så padderne kan holde deres planlagte rute.


”Paddefælde” ved udgravningen.

I den kommende tid fortsætter vi arbejdet med afrømning af muld. Det kan som oftest ses ved, at fire gravemaskiner arbejder tæt sammen og afrømmer muld over cirka 500 meter pr. dag i et 30 meter bredt bælte. Inden for den næste uge når vi op til kompressorstationen i Everdrup og har dermed afsluttet muldafrømningen på hele Energinets strækning fra Nr. Alslev på Falster til Everdrup. Tilslutningsarbejder til ventilstationen på Everdrup Kompressorstation er allerede i gang og vil vare et stykke tid.

Langdyssevej vest for motorvejen bliver lukket, mens vi passerer den – det bliver formentlig omkring månedsskiftet juni/juli og vil vare knap 14 dage. Lukningen er aftalt med Næstved kommune, og der vil blive opsat omkørselsskilte i denne periode.


Ved en midlertidig parkeringsplads til maskinerne er træerne i en allé blev omviklet med kokosmåtter. Det minimerer skaderne, hvis en maskine skulle strejfe et af træerne.

Frem mod 1. juli bliver de sidste fem kilometer rør kørt ud fra rørlagerpladsen ved Præstøvej. De fleste rør fra pladsen vil blive kørt direkte ind til arbejdspladserne. Der vil dog også være kørsel ad Langdyssevej og Bårsevej, Brøderupvej og Københavnsvej i perioden.

Vi endnu ikke begyndt på udgravningen af selve renden til gasrøret i Næstved Kommune, men efter planen begynder arbejdet, når vi nærmer os juli.

Kontakt

Grøn Gas Lolland-Falster

Energinet har ansvaret for strækningen fra Nørre Alslev på Falster til Everdrup på Sydsjælland. Se også Evidas hjemmeside om projektet.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.