Øresund: Udskiftning 400 kV-kabler

Energinet undersøger muligheden for at udskifte 400 kV-kabler mellem Danmark og Sverige, da de er ved at have udtjent deres tekniske levetid.

Trace ml DK og SE

Baggrund for projektet

Energinet ejer og driver i samarbejde med svenske Kraftnät de fire øresundsforbindelser, der forbinder Sjælland og det sydlige Sverige i form af to 400kV-forbindelser og to 132kV-forbindelser.

Øresundsforbindelserne medfører væsentlige handelsgevinster i form af lavere priser for forbrugerne og samtidig generer forbindelsen store flaskehalsindtægter for Energinet. Yderligere bidrager forbindelserne til at opretholde en høj forsyningssikkerhed - særligt for Sjælland.

Det ene 400 kV-system, System 1, som er ejet af Svenska Kraftnät, blev reinvesteret i 2020, mens det andet 400kV-system, system 2 som er ejet af Energinet, er tæt på at have opbrugt dets tekniske levetid. Kablerne blev lagt for 37 år siden, med en forventet levetid på 40 år.

De nye kabler er planlagt til at blive lagt omtrent samme sted, hvor de nuværende kabler ligger. Den endelige placering er endnu ikke besluttet.

Tidsplan

Energinet gik i gang med forundersøgelserne i sommeren 2022. En svensk godkendelse ventes i januar 2025 efterfulgt af en investeringsbeslutning hos Svenska Kraftnät i april 2025, så anlægsarbejdet kan gå i gang i juli 2025.  Hvis tidsplanen holder, kan den nye forbindelse sættes i drift i november 2026, og projektet ventes afsluttet i juni 2027.

Projektinformation

Region

Nordsjælland

Kontakt