Hvorfor forstærke elnettet?

Vi skal kunne omsamle og fordele de stigende mængder vedvarende energi især fra vindmøllerne i Nordsøen

Danmark og resten af Europa er midt i en grøn omstilling, hvor der skal mere vedvarende energi fra sol og vind ind i energisystemerne. Det betyder, at vi bliver afhængige af at kunne transportere mere strøm over længere afstande. Derfor skal de elektriske motorveje – transmissionsnettet – udbygges.

Når det for eksempel blæser kraftigt, skal den store mængde vindenergi kunne transporteres ud til forbrugere i et geografisk stort område. Og når det er vindstille, skal forbrugerne omvendt kunne dækkes ind og forsynes med energi fra andre kilder i ind- og udland, for eksempel sol, vand eller kraftværker. Det kræver, at der er stærke forbindelser til transport af energien.

De store energitransporter skal primært ske gennem det overordnede 400 kV el-transmissionsnet, og derfor vil Energinet erstatte den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund med en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund.

Vi ser ind i en fremtid, hvor vi forventer et stigende elforbrug med for eksempel flere elbiler, elektrificering af tognettet, datacentre mv. Det betyder, at der i Danmark bliver et stigende behov for den vindenergi, vi producerer. Samtidig er produktionen af vindenergi så konkurrencedygtig, at vi kan sælge den overskydende produktion til vores nabolande og dermed gøre grøn energi til en god forretning for Danmark.

Forbindelsen spiller derfor en vigtig rolle i et fremtidssikret elnet.