Open Door Lab

Et innovationslab, hvor vi samarbejder med andre virksomheder om at udvikle fremtidens digitale løsninger i energisektoren

Områder vi kan samarbejde om

Vi kan samarbejde om at udvikle fremtidens digitale løsninger, som driver den grønne omstilling af energisektoren. Det kan eksempelvis være innovationsaktiviteter inden for sektorkobling eller
Power-to-X.

Vi vil gerne understøtte klimaambitiøse projekter og forretningsmodeller, som griber ind i Energinets domæne, og hvor vi dermed kan være med til at kvalificere den del af løsningen med viden om el- og gassystemet, viden om markedsrammerne samt data.

Mange af fremtidens grønne løsninger vil i langt højere grad være forbundet på tværs af energisektoren. Ved at samarbejde om fremtidens løsninger kan I accelerere udviklingen, og vi kan få værdifulde input til, hvordan infrastrukturen bedst understøtter fremtidens energisystem. På den måde kan vi sammen komme et skridt tættere på en grøn omstilling.

 Illustration om ideudviklingEksempler på innovationssamarbejder

Til inspiration har vi samarbejdet med Siemens om at udvikle bygninger som virtuelle kraftværker. Her lader man store anlæg i bygningen såsom køleanlæg og varmepumper indgå som en grøn kilde til balancering af elnettet, som nu og i fremtiden kan sikre høj forsyningssikkerhed i et 100% grønt elsystem.

”Den ene uges diskussion med Energinet har nok skåret 6-9 måneder af time-to-market”

Jesper Scou, Divisionsdirektør, Siemens

”Det har virkelig været en fantastisk udbytterig og effektiv måde at arbejde på – vi har her fået taget et kvantespring!”

Thomas Brændgaard Nielsen, Sales Executive & Business Development, Siemens

 

Ligeledes har vi sammen med Danfoss fundet ud af, hvordan man kan gøre det samme med brintanlæg. Hermed kan vi få Power-to-X inkorporeret som en integreret del af energisystemet, hvilket forventes at blive en hjørnesten i den grønne omstilling.

 

”Denne dybdegående forståelse af, hvad det er, der kræves af os for at understøtte nettet, betyder, at vi nu er meget længere i processen. Det var en ægte sprint!” 

Helge Vandel Jensen, Senior Key Account Manager, Danfoss Drives

 

Samtidig tror vi på, at mange nye iværksættere bibringer energibranchen noget af den agilitet og digitaliseringskraft, som skal til for at realisere de grønne digitale løsninger. Vi har samarbejdet med Green Hub Denmark, Energy Cluster Denmark, DigitalLead og BusinessAalborg, hvor vi har lavet et miljø, hvor nye grønne forretningsmodeller i energisektoren kan plejes og udvikles.


Hvordan foregår det?

Samarbejdets forløb tilpasses jeres innovationsprojekt. Vi ser helst et kort og fokuseret samarbejdsforløb, hvor vi hurtigt sammen kan levere de resultater, I har behov for, for at komme videre.

Vi har gode erfaringer med at køre samarbejdet som en uges fokuseret samarbejde, hvor vi forinden klart har afstemt, hvad vi ønsker at få ud af samarbejdet. Vi står gerne for at tilrettelægge og facilitere ugen, så vi sammen kan få det maksimale udbytte ud af de fem dage sammen.

Hvis I ser potentiale i at samarbejde, så tager vi gerne et møde, hvor vi sammen afdækker potentialet og mulighederne. Send en mail til vores chefforretningsudvikler, Majbritt Astrup, MAA@energinet.dk. Beskriv her ideen kort, hvem ideen kan skabe værdi for, og hvordan du tror, vi bedst kan hjælpe. Så vender vi tilbage snarest muligt. Et typisk forløb ser ud som følger:

Illustration, der beskriver et typisk forløb i samarbejdet

 

Skriv til os

Vidste du at...

...du på siden Energidata har gratis adgang til data om energisystemet?

Læs mere på https://energinet.dk/energidata