Produktionselleverandør (aftagepligten)

Energinet er forpligtet til at være produktions el-leverandør på de el-producerende anlæg (solceller og husstandsvindmøller), som er blevet godkendt til at modtage pristillæg.

Energinet er forpligtet til at være produktionselleverandør på de elproducerende anlæg (solceller og husstandsvindmøller), som er blevet godkendt til at modtage pristillæg i henhold til VE-loven, også kendt som lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016 om fremme af vedvarende energi. Energistyrelsen sagsbehandler og godkender pristillæg.

 

Dette betyder reelt for den enkelte anlægsejer, at Energinet forpligter sig til at sælge eventuel overskudsproduktion på anlægget til det danske elmarked og efterfølgende afregne det overfor anlægsejeren.

 

Energistyrelsen foretager selve afregningen af den solgte produktion og udbetaler spotprisen på vegne af Energinet, og Energistyrelsen udbetaler også de(t) pristillæg, som anlægget er godkendt til ud fra PSO-midlerne.

 

Anlæg, som IKKE bliver godkendt til at modtage pristillæg, skal ud på markedet og finde en anden produktionselleverandør til at varetage salget af deres overskudsproduktion.