Hvad koster det?

Energinet udsteder oprindelsesgarantier for elproduktion. For dette opkræves kontohavere (brugere) gebyr. Gebyrerne fastsættes af Energinet og dækker de omkostninger, som Energinet har i forbindelse med udstedelsen og administrationen af oprindelsesgarantierne. Gebyrerne opkræves som et årligt administrationsgebyr for brugen af oprindelsesgarantisystemet samt aktivitetsbaserede gebyrer for transaktioner i garantisystemet.

Du kan se taksterne herunder. Alle satser er angivet uden moms.

Gebyrsatser for 2024:

 • Årsgebyr for konto i registret for elektroniske oprindelsesgarantier: € 4.550

 • Oprettelse af anlæg: € 19 pr. anlæg

 • Elektronisk udstedelse af oprindelsesgaranti pr. måned: € 100 pr. konto

 • Udstedelse af oprindelsesgarantier: € 0,0067 pr. MWh (pr. certifikat)

 • Annullering af oprindelsesgarantier: € 0,0045 pr. MWh (pr. certifikat) 

 • Import af oprindelsesgarantier: € 0,0028 pr. MWh (pr. certifikat)

 • Eksport af oprindelsesgarantier: € 0,0012 pr. MWh (pr. certifikat)

 

Gebyrsatser for 2023:

 • Årsgebyr for konto i registret for elektroniske oprindelsesgarantier: € 6.350

 • Oprettelse af anlæg: € 24 pr. anlæg

 • Elektronisk udstedelse af oprindelsesgaranti pr. måned: € 240 pr. konto

 • Udstedelse af oprindelsesgarantier: € 0,0073 pr. MWh (pr. certifikat)

 • Annullering af oprindelsesgarantier: € 0,0100 pr. MWh (pr. certifikat) 

 • Import af oprindelsesgarantier: € 0,0071 pr. MWh (pr. certifikat)

 • Eksport af oprindelsesgarantier: € 0,0011 pr. MWh (pr. certifikat)

 

Gebyrsatser for 2022:

 • Årsgebyr for konto i registret for elektroniske oprindelsesgarantier: € 7.585

 • Oprettelse af anlæg: € 24 pr. anlæg

 • Elektronisk udstedelse af oprindelsesgaranti pr. måned: € 240 pr. konto

 • Udstedelse af oprindelsesgarantier: € 0,0068 pr. MWh (pr. certifikat)

 • Annullering af oprindelsesgarantier: € 0,01 pr. MWh (pr. certifikat) 

 • Import af oprindelsesgarantier: € 0,0073 pr. MWh (pr. certifikat)

 • Eksport af oprindelsesgarantier: € 0,0018 pr. MWh (pr. certifikat)

 

Gebyrsatser for 2021:

 • Årsgebyr for konto i registret for elektroniske oprindelsesgarantier: € 7.585

 • Oprettelse af anlæg: € 24 pr. anlæg

 • Elektronisk udstedelse af oprindelsesgaranti pr. måned: € 240 pr. konto

 • Udstedelse af oprindelsesgarantier: € 0,0068 pr. MWh (pr. certifikat)

 • Annullering af oprindelsesgarantier: € 0,01 pr. MWh (pr. certifikat)

 • Import af oprindelsesgarantier: € 0,0073 pr. MWh (pr. certifikat)

 • Eksport af oprindelsesgarantier: € 0,0018 pr. MWh (pr. certifikat)