Høring af Teknisk forskrift 3.3.1 Krav til energilageranlæg, revision 4

Teknisk forskrift 3.3.1 Krav til energilageranlæg, revision 4, er i offentlig høring fra den 26. oktober til den 23. november 2023 kl. 12.00.

Energinet har i samarbejde med aktører og interessenter udarbejdet Teknisk forskrift 3.3.1 Krav til energilageranlæg, revision 4.

Formålet med denne forskrift er at fastlægge de tekniske og funktionelle minimumskrav, som et energilageranlæg skal overholde i tilslutningspunktet, når energilageranlægget er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.

Høringsdokumentet samt skema til høringskommentarer er indsat i tabellen herunder.

Titel
Teknisk forskrift 3.3.1 Krav til energilageranlæg, revision 4 - høringsdokument
Teknisk forskrift 3.3.1 Krav til energilageranlæg, revision 4 - skema til høringskommentarer
Høringsnotat offentlig høring Teknisk forskrift 3.3.1 Krav til energilageranlæg, revision 4

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til svar.netregler@energinet.dk, med
kopi til myndighed@energinet.dk senest torsdag den 23. november 2023 kl.12.00.

Eventuelt uddybende spørgsmål til forskrifterne bedes rettet til afdelingen Netregler og Tilslutning på svar.netregler@energinet.dk.

De indkomne høringssvar vil blive behandlet og eventuelt indarbejdet i forskriften. Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive videresendt til Forsyningstilsynet i form af et høringsnotat ved anmeldelse af forskriften. Høringsnotatet vil også blive offentliggjort på Energinets hjemmeside.

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.