Netregler

Netregler er EU-forordningerne for drift, marked og nettilslutning for det europæiske elsystem. I internationalt regi kaldes netreglerne network codes og guidelines.

Kontakt