Længerevarende reserveaftaler

Energinet har indgået en række længerevarende aftaler om levering af systemydelser i Danmark. Du kan se en oversigt over dem her på siden.

Aftaler om Reserveforsyning af danske øer

Energinet har indgået følgende aftaler om ø-drift og start fra dødt net på en række danske øer:

Ø Leverandør Periode

Mængde

MW

Pris

DKK/år

Bornholm Bornholms El-Produktion A/S 1. januar 2022 - 31. december 2026 94  31,96 millioner
Læsø Nord Energi Teknik A/S 1. juli 2015 - 30. juni 2025 4 1,5 millioner
Anholt RF-Anholt ApS 1. juli 2016 - 30. juni 2026 1 1,5 millioner

 

Aftaler om start fra dødt net

Energinet har indgået følgende aftaler om start fra dødt net:

Landsdel  Type Leverandør Periode Antal

Pris

DKK/år

Vestdanmark  Dødstartreserve Statnett
1 -
Østdanmark  Systemgenoprettelsesreserve Helsingør Kraftvarmeværk A/S 1. juli 2021 - 31. december 2024  1 9.495.000 
Vestdanmark  Systemgenoprettelsesreserve Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S 1. januar 2022 - 31. december 2024 1 8.870.000
Østdanmark  Systemgenoprettelsesreserve 50Hertz Transmission GmbH 
1 -

Kontakt

Længerevarende aftaler

Energinet indgår længerevarende aftaler for levering af systemydelser ifm.:

  • Reserveforsyning af danske øer
  • Start fra dødt net