Eksterne samarbejder

I Energinets innovationslab samarbejder vi med andre virksomheder om at udvikle fremtidens digitale løsninger i energisektoren.

Energinet vil gerne understøtte klimaambitiøse projekter og forretningsmodeller, som griber ind i Energinets domæne, og hvor vi dermed kan være med til at kvalificere den del af løsningen med viden om el- og gas systemet, viden om markedsrammerne samt data.

Mange af fremtidens grønne løsninger vil i langt højere grad være forbundet på tværs af energisektoren. Ved at samarbejde om fremtidens løsninger kan I accelerere udviklingen, og vi kan få værdifulde input til, hvordan infrastrukturen bedst understøtter fremtidens energisystem. På den måde kan vi sammen komme et skridt tættere på en grøn omstilling.

Efter et innovationsforløb er der mulighed for at arbejde videre i et pilotprojekt, såfremt der gennem innovationsforløbet tydeligt bliver identificeret et behov for den pågældende innovative moderne løsninger, som kan være med til at indfri det potentiale som der kan ses. 

Eksempler på tidligere forløb:

DANSK FJERNVARME X ENERGINET: VARMEPUMPER KAN BALANCERE ELNETTET, OG ER KONKURRENCEDYGTIGE PÅ BÅDE NORDISK OG EUROPÆISK PLAN!

Sammen med Dansk Fjernvarme, Energistyrelsen, FENAGY, Sdr.Felding Varmeværk, Tørring Kraftvarmeværk, NIRAS, Bjarke Paaske Rådgivning og Wiebke Meesenburg, Postdoc v. DTU, har vi sat fokus på varmepumper, og hvordan de kan bidrage til at balancere elsystemet samtidig med at udnytte investeringspotentialet i varmepumpen. Konklusionen er at varmepumper, givet at der designes efter det, kan levere samtlige systemydelser og at fjernvarmen bestemt er konkurrencedygtig på både nordisk og europæisk plan.

Se præsentationsmaterialet her og referatet her.

 

DANFOSS X ENERGINET: BRINTANLÆG KAN BALANCERE ELNETTET

Sammen med Danfoss har vi fundet ud af hvordan det i praksis kan fungere når brintanlæg skruer op og ned for produktionen afhængigt af hvor meget strøm der er tilgængeligt i nettet. Hertil har vi fundet ud af hvilket indtjeningspotentiale der ligger for anlægsejeren i at gøre det. Der ligger et stort potentiale i at integrere brintanlæggene i elnettet - både for anlægsejeren og for samfundet.

 

SIEMENS X ENERGINET: BYGNINGER SOM VIRTUELLE KRAFTVÆRKER

Sammen med Siemens har vi fundet en løsning på hvordan store bygninger kan justere deres energiforbrug efter data om hvor meget strøm der er i elnettet. I fremtiden har vi kun den strøm som kommer fra vedvarende energikilder som f.eks. vind og sol, så i fremtidens grønne elsystem er der behov for at store energiforbrugende enheder, såsom bygninger med køleanlæg, varmepumper og elbils ladestandere kan justere elforbruget. Det er afgørende at vi får udviklet denne type løsninger for at kunne realisere et 100% grønt elsystem. 

Kontakt

Kunne du tænke dig at samarbejde om et innovativt projekt?

Hvis du ser et muligt samarbejde, så vil vi gerne mødes for sammen at afdække potentialet og mulighederne. Tag kontakt til os og beskriv her ideen kort, hvem ideen kan skabe værdi for, og hvordan du tror vi bedst kan hjælpe, så vender vi tilbage snarest muligt.