Introduktionsmateriale

Her finder du uddybende introduktionsmateriale om systemydelses produkterne og deres tilhørende markeder

Som systemoperatør har Energinet brug for en række ydelser til at opretholde frekvensen og balancen i elsystemet og dermed elforsyningssikkerheden – disse ydelser kaldes samlet set for systemydelser. Ydelserne er nødvendige for at sikre stabil og sikker drift af elsystemet.

Energinet indkøber systemydelser på forskellige markeder, afhængigt af, hvilken ydelse, der er behov for. Systemydelser er et samlet begreb for de produktions- og forbrugsressourcer og tekniske egenskaber, som indkøbes til at stå til rådighed eller aktiveres, og som kan aktiveres automatisk eller manuelt på anmodning fra Energinet.

Porteføljen af systemydelser er stor og kompleks – formålet med systemydelser er enkelt; at opretholde balancen i elmarkedet og den overordnede balance i systemet.

Indkøbet af systemydelser strækker sig fra de nære geografisk begrænsede indkøb til udvikling af markeder på tværs af grænser i Europa.

Hvad er systemydelser?

Systemydelser dækker over en samling produkter, som Energinet indkøber til at sikre, at elproduktion og elforbrug er lig hinanden på alle tidspunkter af døgnet. Det er umuligt at forudsige og planlægge elproduktion og elforbrug eksakt, og systemydelser anvendes netop til at lukke de huller, der opstår som følge deraf. Hvis ikke Energinet har systemydelser til rådighed, vil elnettet blive overbelastet og beskadiget.

Kontakt