Opdatering: Efter IT-problemer - tilbage til normal drift

OPDATERING kl. 17.30, 1. februar 2022:

IT-problemerne ser ud til at være løst, og vi forventer at overgår til normal IT-drift igen fra og med kl. 18:00. Nedenstående ophæves herefter.

 

OPRINDELIG MEDDELELSE:

Der er opstået massive IT-problemer hos Energinet her til formiddag (01.feb.2022), hvilket har påvirket driften af elsystemet i betydeligt omfang. 

Det har således ikke været muligt for Energinet at modtage planer og bud, gennemføre reserveauktioner eller bestille regulerkraft på sædvanlig vis.
 
I besked til de balanceansvarlige aktører har KontrolCenteret meddelt, at Energinet i den kommende 4-timers periode (kl. 15:00-19:00) vil overgå til manuel håndtering ved hjælp af telefon/produktionstelegraf etc. 

I samme 4-timers periode gennemføres afregningen på særlige vilkår: 
 
Al aktiveret regulerkraft i perioden afregnes til pay-as-bid (specialregulering)
Alle ubalancer afregnes til spotpris
Afregningen af effektubalancer i Vestdanmark annulleres i perioden

For så vidt angår indkøbet af manuelle reserver (mFRR) til brug for i morgen, har KontrolCenteret kontaktet de balanceansvarlige aktører med henblik på at genanvende de kapaciteter, som er reserveret for i dag. Afregningen af mFRR for 2. februar sker til pay-as-bid. 
 
Hvis IT-problemer ikke er løst inden kl. 19:00, vil der blive fremsendt ny besked til hjemmesiden.

Teksten er opdateret. Oprindelig 4-timers periode (11.00-15.00) ændret til ny 4-timersperiode (15.00-19.00).