Offentliggørelse af nye tekniske krav for Frequency Containment Reserve

De nordiske TSO'er har udviklet nye tekniske krav til Frequency Containment Reserve i Norden, FCR-N og FCR-D. Formålet med de nye krav er at adressere behovene i et elsystem under udvikling og for at harmonisere kravene i Norden. På baggrund af de nye krav har de nordiske TSO'er udarbejdet nyt og opdateret materiale for prækvalifikationsprocessen. 

D. 3 april 2023 godkendte de nordiske regulatorer den anmeldte metode Additional properties and dimensioning for FCR som er i overensstemmelse med transmission system operation guideline (SOGL). Metoderne beskriver hovedparten af de tekniske krav. 

De nordiske TSO'er har udarbejdet materiale som skal supportere prækvalifikationsprocessen. Oversigten over det nye og opdaterede materiale ses nedenfor eller til højre.

  • Technical requirements document - Detaljeret beskrivelse af de tekniske krav og prækvalifikations processen.
  • Prequalifikation tool - En applikation til at evaliere prækvalifikationstest. IT-toolet er stadig under udvikling og vil derfor blive opdateret under implementeringsfasen. 
  • User manual for the prequalification tool - Understøttende dokument til prækvalifikations applikationen.
  • Tuning Guideline - Understøttende dokument til tuning af FCR leverende enheder.

Som en betydelig ændring fra tidligere versioner af de tekniske krav, har den nye offentliggjorte version inkluderet krav for LER, limited energy reserviors. Gennem implementeringsfasen vil TSOerne fortsat opdatere prævalifikationsdokumentet og det tilhørende materiale, baseret på feedback fra interesenter og FCR leverandører og på erfaringer fra prækvalifikationstest. 

TSO'erne i Danmark, Sverige og Finland har vedtaget at de nye krav til træde i kraft d. 1 september 2023. I Norge vil kravene træde i kraft d. 1 januar 2024. FCR leverandører må gerne prækvalificerer på de nye krav fra dags dato. Eksisterende FCR leverandører vil overgå til de nye krav så snart deres nuværende prækvalifikation udløber.   

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.