Høring - Ændringer til Energinets og Svenska kraftnäts forslag til det fælles dansk/svenske FCR marked

Ændringerne til Energinets og Svenska kraftnäts forslag til de fælles FCR markeder er i høring indtil 2. november 2023.

Høringen indeholder blandt andet ændringer til budindmeldelsen af FCR produkterne, direct repurchase, præcisering af TSO-TSO afregning og opdatering af hvilke data publiceres.

Ændringerne kommer ikke til at påvirke lanceringstidspunktet for Fifty Nordic MMS eller overgangen til marginalprissætning.

Læs ændringerne her: https://energinet.dk/el/horinger/horinger/aendringer-til-energinets-og-svenska-kraftnats-forslag-til-det-faelles-dansk-svenske-fcr-marked/

KONTAKT