Liste over biogasanlæg der får oprindelsesgarantier

Biogasanlæg anført på listerne herunder tilfører biogas til gasnettet og får udstedt oprindelsesgarantier til videresalg.

Biogasanlæg med opgradering til gasnettet

Via biogasanlæggets navn og ID nr. kan man altid finde tilbage til, hvor gassen oprindeligt kommer fra. Listen herunder viser de anlæg, der er tilsluttet gasnettet og de målepunkter/GSRN, der får udstedt oprindelsesgarantier:

Virksomhed ID nr. GSRN Kontaktperson Kontakt email
Andekærgård Biogas ApS 0044 571515159003001179 Kurt Poulsen kp@kurtpoulsen-aps.dk
AU Vindmøller I/S (Biogas) 0022  571515198153054017  Kristian Lundgaard-Karlshøj  kristian@ausumgaard.dk 
BB Biogas ApS 0026  571515198153054147 Daniel Pedersen  brobak@post.tele.dk 
BIOFOS  0028  571515198006062015  Dorte Bøgelund Olsen  do@biofos.dk 
Biogas Tågholm P/S 0041 571515179130021932 Michael Sangild msangild@taagholm.dk
Blåbjerg Biogas AmbA  0056 571515179130022250  Natalia Andersen  bb@blaabjergbiogas.dk 
Flemløse Biogas ApS 0052 571515159003001384  Kurt Poulsen kp@kurtpoulsen-aps.dk
Foersom Bioenergi ApS 0063 571515198153060537    
Fredericia Spildevand A/S 0001 571515179101331756 Annemarie Godtfredsen ag@fredericiaspildevand.dk
Frijsenborg Biogas/Vicus B 0019  571515198153044667  Susanne Astrup Eriksen  susanne@frijsenborg.dk  
GFE Krogenskær P/S 0006 571515198153045749 Per Pedersen persus22@hotmail.com
Grauballegaard Biogas 0057 571515198153060483    
Greenlab Skive Biogas Aps 0042 571515198153059227 Christian Frandsen ckf@greenlabskivebiogas.dk
GrønGas Vraa A/S  0015  571515198153049273  Rasmus Hedegaard Bang  rb@asdal.dk
Grønhøj Biogas A/S   0027  571515198153053775  Kenneth Sørensen  ks@admk.dk 
Hemmet Bioenergi 1 0009 571515198153047217 Klaus Høgh bogholderi@hemmetbioenergi.dk
Hemmet Bioenergi 2 0010 571515198153047248 Klaus Høgh bogholderi@hemmetbioenergi.dk
Horsens Bioenergi 1 0004 571515179101365973 Klaus Dalsgaard Johansen

bogholderihorsens@bigadan.dk

Horsens Bioenergi 2 0037 571515179130011230 Klaus Dalsgaard Johansen bogholderihorsens@bigadan.dk
Iglsø Agro og Biogas  0033  571515198153055618 Kim Nielsen 

kim@iglsoab.dk

Kalundborg Bioenergi A/S  0029 571515198201395949  Erik Lundsgaard  el@bigadan.dk
Kerteminde Biogas ApS  0054  571515159003001131  Hans Luundbjerg  kejrup@kejrup.dk
LBT Agro K/S 0002 571515198153042632 Helle Thomsen kontor@lbtagro.dk
Limfjordens Bioenergi  0035  571515198153054116 Michael Dalby 

michael.dalby@eon.dk

Linkogas a.m.b.a. 0013 571515179101369094 Martin Kruhl Frei mkf@linkogas.dk
Lykkeslund Bioenergi  0023  571515159003000585  Lars Langskov Nielsen  lars@lykkeslund.dk
Madsen Bioenergi 0005 571515198153042885 Boe Madsen info@madsenbioenergi.dk
Naturbiogas Sode A/S 0040 571515179130021741 Jan Fensholt-Hansen jfh@bbram.dk
Naturbiogas Tværmose ApS 0061 571515198153060865 Peer Krogh  
Nature Energy Bånlev A/S 0045 571515198153059418 Hans Henrik Andersen hha@natureenergy.dk
Nature Energy Glansager A/S  0055  571515179130021567 Simon Lauritzen  snl@nature-energy.dk   
Nature Energy Holsted A/S  0008  571515179101370724  Hans Henrik Dahl Andersen  hha@nature-energy.dk  
Nature Energy Korskro A/S  0030  571515179101395154 Hans Henrik Dahl Andersen  hha@nature-energy.dk   
Nature Energy Køng A/S  0059  571515198230021987 Simon Lauritzen  snl@nature-energy.dk   
Nature Energy Kværs 0063 571515179130022724 Simon Lauritzen  snl@nature-energy.com 
Nature Energy Midtfyn A/S  0049  571515159003001476  Hans Henrik Dahl Andersen  hha@nature-energy.dk  
Nature Energy Månsson A/S  0025  571515198153043721 Per Sigaard Hansen  psh@nature-energy.dk
Nature Energy Nordfyn A/S  0048  571515159003001469  Hans Henrik Dahl Andersen  hha@nature-energy.dk  
Nature Energy Vaarst A/S 0007 571515198153042854 Hans Henrik Dahl Andersen hha@nature-energy.dk 
Nature Energy Videbæk A/S 0046 571515198153064214 Henrik Andersen hha@nature-energy.dk
OL Biogas  0051 571515198153043028  Carsten Thesbjerg  cth@ol-biogas.dk
Outrup Biogas ApS  0035 571515179130014392 Bente Rasmussen info@outrupbiogas.dk
Ribe Biogas A/S  0031  571515179101395277  Claus L. Mikkelsen  clm@ribebiogas.dk 
Ringsted Biogas ApS  0034  571515198230008445  Michael Dejløw Mølgaard  mdm@vedskovgaard.dk 
Rybjerg Biogas P/S 0014 571515198153048191 Jens Henry Christensen rybjerggaard@gmail.com
Rønnovsholm v/H. Kirketerp 0003 571515198153043004 Holger Kirketerp holger@kirketerp.net
Sdr. Vium Bioenergi ApS 0020 571515198153050569 Jørgen Frandsen

Vium@natureenergy.dk 

Sindal Biogas 0021  571515198153050514  Morten Genthøj 

mg@kagro.dk

Solrød Bioenergi ApS 0047 571515198006082938  Mikkel Busck mbu@solrod.dk
Storde Biogas I/S  0032 571515179101397509  Jan Dahlmann  storde.dahlmann@hotmail.com
Sustainable Bio Solutions Aabenraa K/S 0058 571515179199000824 Lars Byberg

Lbyberg@sustainablebiosolutions.com 

Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S 0017 571515198360700011 Frodi Mortensen frodi.mortensen@eon.dk
Thorsø Miljø og Biogasanlæg  0053 571515198153060957  Jan Sørensen js@thorsobiogas.dk
Tønder Biogas 0062 571515179130020515 Henrik Duedahl hdu@tbg.dk
Vesthimmerland Biogas ApS 0038 571515198153060896 Lasse Jørgensen lbj@buhladvice.dk
Vestjysk Biogas ApS  0024 571515198153054420 Ole Knudsen 

vestjyskbiogas@gmail.com

Vinkel Bioenergi  0039 571515198153060926 Jeppe Madsen kontor@vinkelbioenergi.dk
Vrejlev Bioenergi 0016 571515198153049068 Thomas Kjær thomas@vmlandbrug.dk
Zastrow Bioenergi ApS 0018 571515159003000578 Steen Rasmussen steen@zastrow-agro.dk
Ølgod BioEnergi ApS 0043 571515179130010899 Allan Kristensen allan@hjedding8.dk