Asger Grønlund Arnklit, Økonom

”Jeg laver økonomiske analyser til gavn for hele Danmarks bundlinje”

 

  • Cand.oecon., Aarhus Universitet (AU)
  • Seniorøkonom i afdelingen Systemydelser
  • Ansat i 2013

____________________________________________________________________

ANALYTISK ØKONOMI I ENERGINET

I én sætning består mit arbejde i at lave det analytiske grundlag for indretningen af elmarkedet og i at gennemføre den praktiske implementering heraf. Dette består i høj grad af at udarbejde notater og rapporter på baggrund af teoretiske overvejelser, analyse af markedsdata og interne data fra Energinet for derefter at formidle konklusionerne både internt og eksternt.
 
Ved Energinet arbejder vi ikke ”bare” for vores egen bundlinje, men i stedet for hele Danmarks bundlinje. Det er derfor vigtigt, at vi også forstår konsekvenserne af vores beslutninger uden for Energinet. Her spiller dialogen med branchen en stor rolle, da en problemstilling ofte ser meget forskellig ud, alt efter om den betragtes fra et profitdrevet selskab eller fra det statsejede selskab, som Energinet er. Man ved aldrig helt, hvordan markedet reagerer på ændrede regler, så på den måde arbejder vi under stor usikkerhed og skal hele tiden skal være på dupperne. Denne proces er lærende og noget, som jeg udvikler mig utroligt meget af.

 

DEN STÆRKE FAGLIGHED OG SKABSINGENIØREN

Kulturen i Energinet er generelt fagligt stærk og den faglige barre sættes meget højt, fordi vi skal finde de rigtige løsninger, og det kræver et solidt teoretisk fundament og en forståelse for den praktiske implementering. Vores valg påvirker ikke bare os selv, men også mange andre, ja hele samfundet. Derfor er det vigtigt, at vores løsninger er de helt rigtige.
 
I Energinet er det opgaven, der bringer fagspecialister sammen, så det er de bedste og mest specialiserede folk, der arbejder på opgaven hver gang. Typisk er det en god blanding af ingeniører og økonomer. Selvom jeg er uddannet økonom, synes jeg, at ingeniørvidenskaben bag elsystemet er spændende, og det motiverer mig meget at øge min tekniske forståelse. Jo bedre jeg forstår ingeniørernes arbejde, jo bedre kan jeg lave mine økonomiske analyser og notater.
 
Jeg synes, at man skal have en skabsingeniør i maven for at være god til mit arbejde. Skabsingeniøren giver mig også mod på at blive kastet ind i opgaver, hvor jeg som udgangspunkt ikke er ekspert og derfor hurtigt må skabe det nødvendige vidensgrundlag for at kunne løse opgaven.

 

FRIHED UNDER ANSVAR

Jeg oplever Energinet som en organisation, hvor ansvar generelt skubbes så langt ned i organisationen som muligt. Når jeg deltager i en nordisk arbejdsgruppe, udgør min holdning således i praksis Energinets holdning. Selvfølgelig er der opgaver, der kræver godkendelse højere oppe i organisationen, men generelt forventer Energinet, at mine løsninger er de rigtige uden denne godkendelse. Mit arbejde er således præget af stor frihed, men også stort ansvar.
 
Når det i praksis ofte er mig, der repræsenterer Energinet, bliver det endnu vigtigere, at min forretningsforståelse er stor nok til, at jeg træffer de rigtige valg - ikke kun for min del af forretningen, men for hele Energinet og i forlængelse heraf for Danmark. De uformelle netværk på kryds og tværs af fagligheder, der skaber effektiv vidensdeling, spiller her en stor rolle og er centrale for at finde de bedste løsninger. Energinets måde at uddelegere opgaver på skaber og fordrer dermed på samme tid en stor tværfaglighed. Det er efter min mening i denne tværfaglighed og i samarbejdet på tværs af forretningen, at Energinet finder sin styrke som en god arbejdsplads.