Lars Krogh, IT

”Jeg brænder for at effektivisere arbejdsgange igennem it, automatisering og digitalisering”

 
  • Cand.it. i it-ledelse, Aalborg Universitet (AAU)
  • IT proceskonsulent i afdelingen IT Service Management
  • Ansat i 2015
____________________________________________________________________

JEG OVERSÆTTER IT TIL ET SPROG ALLE KAN FORSTÅ

I mit daglige arbejde kigger jeg på digitalisering, automatisering og effektivisering inden for it-området i Energinet. Jeg fungerer derigennem lidt som et bindeled imellem it-afdelingen og forretningen, da det i høj grad handler om at snakke med forretningen om, hvad de har brug for i de forskellige afdelinger og derefter omsætte dette til mulige løsningsforslag.
 
For mig handler det ikke blot om at finde ud af, hvad afdelingen selv mener, de mangler, men også om at forstå de bagvedliggende grunde til de it-problemer, de har i afdelingen. Tit og ofte kan vi nemlig effektivisere arbejdsgange og processer, som afdelingen endnu ikke selv har identificeret som en mulig flaskehals eller et muligt problemområde.
 
Vi anvender en meget agil og iterativ metode, hvor effektiviseringen eller løsningen udarbejdes løbende i samarbejde med afdelingen. Det skal jo helst ende ud i en tilpasset løsning, som er anvendelig i afdelingen. Jeg sidder derfor ofte ude i afdelingerne for helt konkret at se, hvordan de arbejder, og hvad de faktisk har brug for. Herefter er det så min opgave at forsøge at oversætte et it-løsningsforslag til et sprog, afdelingen kan forstå, og som de ser som værende anvendelig i deres afdeling.
 
Det bedste ved mit arbejde er, når jeg kan se, at jeg har skabt en løsning, som afdelingen faktisk tager til sig, da de kan se, at det hjælper dem i det daglige arbejde. Det er her, jeg kan mærke, at jeg har løst min opgave og virkelig gør en forskel for medarbejderne i Energinet, så de også er gearet til at gøre deres bedste på jobbet.
 

MAN FÅR ET NETVÆRK PÅ TVÆRS

Jeg startede i Energinet som graduate i 2015. Dengang fandt jeg graduateprogrammet og Energinet interessante af flere grunde.
 
Først og fremmest har Energinet et stort fokus på personlig og faglig udvikling – ikke kun under graduateforløbet, men også bagefter når du er blevet fastansat, hvor Energinet tilbyder forskellige programmer og vækstspor. Der er derfor altid gode muligheder for, at du kan udvikle dig.
 
Derudover passede graduateprogrammet godt til den profil, jeg gerne ville bygge. Jeg ville ikke være decideret specialist inden for it, men hellere en it-generalist, der bygger broer på tværs. Heri ligger der også et enormt tværkulturelt samarbejde på tværs af afdelinger, da det kan være meget forskelligt, hvilken it-kultur den enkelte afdeling har.
 
Jeg synes, det er utroligt spændende at kigge på, hvordan to forskellige it-kulturer arbejder sammen, og hvordan man udvikler på en afdeling, så det giver mening for forretningen. Når man er del af et graduatehold, er man hjulpet godt på vej, da man har været i flere afdelinger og på den måde skabt sig et enormt netværk på tværs af organisationen. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at det er det, der har ledt mig til mit drømmejob, hvor jeg i dag bygger broer imellem it og forretningen i Energinet.
 

VI DIGITALISERER DEN GRØNNE OMSTILLING

I Energinet er jeg med i den grønne omstilling, når energien skal gøres mere bæredygtig og klimavenlig. Selvom man blot er en lille brik i det store hele, så synes jeg, det er ret fedt at være med til. Digitaliseringen har for alvor gjort sit indtog i Energinet, og i IT kigger vi på virkelig fede og spændende arbejdsopgaver, som gør strømmen mere grøn og skaber en kæmpe forskel for den grønne omstilling. Vi bidrager fx til processen ved at implementere flere digitale løsninger, som er med til at gøre Energinet til et forbillede for den grønne omstilling, ikke blot i Danmark men også i udlandet. Energinet får ofte besøg fra udlandet af andre virksomheder og organisationer, som søger inspiration til den videre udvikling inden for den grønne omstilling, og så er vi i Energinet lige pludselig med til at skubbe til den grønne omstilling på verdensplan.
 
Jeg synes, at det er fedt af have ansvar for noget, som kan betyde noget hele verden rundt. Vi arbejder i kritiske systemer, og derfor betyder det virkeligt noget, at vores ting virker. Derfor kigger vi også på nye teknologier og er meget åbne for at tage nye ting ind i vores forretning. Omvendt synes jeg også, at det er enormt fedt, at vi i Energinet deler med vores søsterselskaber i Europa, når vi finder på noget nyt. Jeg tror på, at denne vidensdeling kommer alle lande til gode i det lange løb.