Laurids Dall, ingeniør

"Jeg bygger matematiske modeller for at sikre driften af el-nettet"

Laurids Dall

 

 

  • Stærkstrømsingeniør, Aalborg Universitet (AAU)
  • Ingeniør i afdelingen Netanalyse
  • Ansat i 2016

____________________________________________________________________

FRA GRADUATE TIL FASTANSAT

Jeg startede min karriere i Energinet som graduate i 2016. Overgangen fra studie til job kan godt virke en smule hård for nyuddannede, så for mig var graduateprogrammet en perfekt start på min karriere, fordi det giver en blødere overgang. På ingeniørstudiet lærer man en masse teori, matematik og fysik, så det kan godt være svært at se, hvad man egentlig helst vil arbejde med ude i den virkelige verden. Graduateforløbet gav mig muligheden for at afprøve forskellige opgaver, så jeg kunne spore mig ind på, hvad jeg synes var mest spændende.

Graduateforløbet førte heldigvis til en fastansættelse, hvor jeg i dag arbejder med at bygge matematiske modeller af el-nettets komponenter. Apples datacenter i Foulum og Kriegers Flak-projektet er eksempler på dette. Jeg laver også simuleringer af kortslutninger i el-nettet, for at vi kan vurdere, hvor robust og stabilt det er. Derudover udvikler jeg kravspecifikationer, når der skal bygges nye anlæg og styresystemer, så vi sikrer en stabil drift af elnettet og energiforsyning til borgerne. Mine arbejdsopgaver er altså meget varierede, og det er fedt at få lov til at bruge forskellige kompetencer i sit job.
 

REJSEN MOD ET GRØNNERE ENERGISYSTEM

Elsystemet er et af de mest komplekse systemer overhovedet – ikke bare i Danmark, men i hele verden. I dag har vi et kæmpe fokus på den grønne omstilling, hvilket betyder, at vi langsomt bevæger os væk fra sort energi, som skader miljøet, og hen imod grønnere energikilder, som er mere bæredygtige. Den grønne omstilling betyder, at hele systemet skal gentænkes fuldstændigt, så det passer til den grønne energi. Som ingeniør er det en spændende rejse at komme med på. Det er meget komplekse og udfordrende arbejdsopgaver, fordi grøn energi, som fx sol og vind, jo er fluktuerende og geografisk spredt, hvilket betyder, at vi ikke altid helt kan regne med den. Det giver derfor nogle helt nye udfordringer for Energinet.
 
Rejsen mod den grønne omstilling er langt fra færdig. Der er rigtig meget at tage fat på, og jo længere vi kommer, des mere kompleks og spændende bliver opgaven. Kompleksiteten betyder meget for min arbejdsmotivation, da jeg som ingeniør lever af at være problemløser. Derudover er Danmark i front med den grønne omstilling, så vi er virkelig med dér, hvor det sker. Vi kan ikke bare kigge efter, hvad andre lande har gjort med deres energisystemer, så derfor er vi selv med til at udvikle nye banebrydende løsninger i branchen. Jeg synes, det er fedt, at vi også kan være med til at inspirere andre lande til at få et mere grønt energisystem. På den måde har vi meget indflydelse – også på tværs af landegrænser.

 

VI NEDBRYDER SILOER FOR AT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Den grønne omstilling når ikke særlig langt uden gode relationer både til kolleger i Energinet og samarbejdspartnere i udlandet. Vi samarbejder både om at få de fysiske forbindelser, som Baltic Pipe eller COBRAcable, til at fungere, men også for at få mennesker med forskellige kulturelle baggrunde til at arbejde sammen. Der er fx et stort fokus på tværfagligt arbejde og den brede forretningsforståelse i Energinet – også for ingeniører. Det er der, fordi vores arbejde bliver langt bedre, når vi hjælper hinanden og inddrager forskellige fagligheder i arbejdet. Der er en stærk faglighed i Energinet både inden for ingeniørvidenskaben og mange andre områder, som man kan tage ved lære af. Derfor er der et stort fokus på at nedbryde de siloer, der nu måtte være i en stor organisation som Energinet for at sikre samarbejdet på tværs af organisationen.
 
Den høje faglighed i Energinet går hånd i hånd med den personlige udvikling. Jeg synes, det er fedt, at der er så stort et fokus på den enkeltes personlige udvikling, hvor man lærer egne styrker og svagheder at kende for derefter at kunne agere efter dem i sit arbejdsliv. Kombinationen af faglig og personlig udvikling gør, at man som medarbejder i Energinet konstant lærer noget nyt om branchen og ikke mindst sig selv. På den måde får man muligheden for at blive den allerbedste version af sig selv.