Martin Lervad Lundø, leder

”Vi løfter et samfundsansvar, og der er tillid til, at vi har kompetencerne til at løfte dette ansvar"

  • Cand.scient.med. i medicoteknologi, Aarhus Universitet (AU)
  • Administrerende direktør i Energinet DataHub
  • Ansat i 2006

____________________________________________________________________

 

FRA GRADUATE TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR FOR ENERGINET DATAHUB

Jeg startede i 2006 på Energinets første graduatehold, og det var starten på det solide tværgående netværk, jeg har i Energinet i dag. Det har givet mig gode relationer og en kæmpe indsigt på tværs af Koncernen.

 

Jeg har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af både drift, omsætning og selskabets resultater. Jeg referer i den forbindelse til bestyrelsen i Energinet DataHub. Jeg har også ansvaret for den strategiske og organisatoriske udvikling af selskabet og skal med dette afsæt sikre, at selskabet udnytter sit optimale forretningsmæssige potentiale. Den opgave løftes i tæt samarbejde med både bestyrelsen og selskabets medarbejdere. Herudover anser jeg det for en vigtig opgave løbende at sikre selskabets sammenhængskraft med det øvrige Energinet ved at sørge for, at selskabet arbejder ud fra samme kultur- og værdigrundlag som resten af koncernen.

 

DataHub har til formål at sikre ensartet kommunikation og standardiserede processer for de professionelle aktører, der agerer på elmarkedet – alt sammen med henblik på at skabe bedre konkurrence og forbedre vilkårene for elkunderne. Mit daglige arbejde er derfor meget tæt knyttet til det tværgående netværk, jeg har opnået igennem min karriere i energisektoren – både i og udenfor Energinet.

 

VI GØR REELT EN FORSKEL

Da jeg startede som graduate i Energinet, var det drømmen om at blive projektleder, der tiltrak mig, fordi det gav mig mulighed for at afprøve andre vinkler af ingeniørfaget.  Dengang vidste jeg ikke, hvor meget den grønne omstilling og det samfundsansvar, Energinet løfter, skulle komme til at betyde for mig. I dag er det min største motivation i jobbet, og det bliver kun vigtigere og vigtigere. I Energinet føler jeg, at jeg reelt gør en forskel igennem mit arbejde. Vi bygger ikke noget ligegyldigt, vi bygger noget, der er vigtigt for hele Danmark - og resten af verden for den sags skyld. Vi har alle et ansvar! Og Energinet har enormt stor tillid til, at medarbejderne har kompetencerne til at løfte netop dette ansvar. 

 

DEN UFORMELLE TONE OG VORES SAMARBEJDE PÅ TVÆRS ER ENERGINETS PULS

Når du træder ind ad dørene i Energinet, kommer du ind i Atriet – vores samlingspunkt i Energinet, hvor alle medarbejdere på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen kigger forbi enten for at holde et uformelt møde, hente en ny kop kaffe eller for at spise frokost. Her finder du Energinets puls. Det er det sted i Energinet, hvor folk mødes på tværs af afdelinger, og man kan nå at holde tre spontane møder på en halv time, fordi man bumler uventet ind i hinanden. Når du møder ind om morgenen, fornemmer du lynhurtigt dagens temperatur og tempo, og der er bare god energi igennem hele Atriet. Jeg synes, at vores samarbejdende kultur og den uformelle tone, vi har på tværs af hierarki og afdelinger, er unik. Det er denne kultur, der er med til at gøre Energinet til en helt speciel arbejdsplads.