EU's klimapakke får stor betydning for energipolitikken

Kommentar af Hans Erik Kristoffersen, chef for markedsdesign, Energinet.dk

EU skal samlet set mere end fordoble andelen af vedvarende energi (VE) inden 2020. Det fremgår af den klimapakke, som EU Kommissionens formand José Manuel Barroso fremlagde i går. Klimapakken indeholder en plan for reduktion af CO2 og fremme af VE, og den vil få stor betydning for udviklingen af det euro-pæiske energimarked. Den ambitiøse plan får naturligvis indflydelse på dansk energipolitik og dermed også på flere af de opgaver, som Energinet.dk skal løse over de kommende år. Direktivet åbner mulighed for handel med VE, og Energinet.dk mener, at Kommissionen med fordel kunne have taget yderligere skridt i den retning. En satsning på markedsbaserede løsninger vil sikre en højere grad af synergi mellem samfundsøkonomi, miljø og forsyningssikkerhed.

Kommissionen fremlagde i går en plan for at nå de såkaldte 20-20-20 mål. Målet er, at 20 % af energiforbruget i 2020 skal dækkes af vedvarende energi. Og udledningen af CO2 skal også reduceres med 20 %. Der er opsat et delmål for transportområdet, hvor biobrændstoffer skal dække 10 % af forbruget i transportsektoren.

For at gøre målet mere specifikt har EU valgt at sætte individuelle mål for hvert medlemsland, herunder delmål for hvert år frem til 2020. Danmark har således fået et delmål, hvor andelen af VE skal udgøre 30 % af det endelige forbrug i 2020.

For at nå målet, skal hvert medlemsland opstille en national handlingsplan, hvor strategien fastlægges. Det er naturligvis endnu ikke lagt fast, hvad planen vil indebære for Danmark. Men et bud kan være, at andelen af VE i elsektoren skal udgøre 50 % i 2020.

Energinet.dk mener, at en gradvis introduktion af et marked for handel med vedvarende energi vil skabe en effektiv sammenhæng mellem liberalisering af elmarkedet, forsyningssikkerhed og imødekommelse af den globale klimaudfordring. Markedet kunne etableres som et marked for handel med VE- certifikater.

Med det nye direktiv vil det sandsynligvis primært være medlemslandende, der indbyrdes vil handle certifikater. Og handel er kun mulig hvis medlemslandet har opnået sit delmål for en given periode. Det er et første skridt på vejen, og Energinet.dk håber at det kan være starten på udviklingen af et egentligt marked for handel med vedvarende energi.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.