Gaslager: Energinet.dk vil teste pumpeanlæg ved Lille Torup og Virksund

Energinet.dk har søgt Miljøcenter Århus om tilladelse til at teste vandpumperne på naturgaslageret i Lille Torup og på pumpestationen ved Virksunddæmningen.

Testen skal afslutte renoveringen af Energinet.dk's eksisterende pumpeanlæg, og formålet er at teste pumpe- og rørinstallationerne.

Ved testkørslen vil der blive pumpet vand fra Hjarbæk Fjord til Lovns Bredning både direkte og via naturgaslageret i Lille Torup.
Det er udelukkende fjordvand, som pumpes gennem systemerne.
Under forudsætning af godkendelse fra Miljøcenter Århus, vil testen af pumpeanlæggene blive gennemført i november og december.

Renoveringen af pumpeanlæggene er dels et led i at forberede gaslageret på forventede, nye fremtidige sikkerhedskrav om, at gaslagrene skal kunne fyldes med vand, og dels sker renoveringen for at gøre anlæggene klar til en planlagt vedligeholdelse og evt. udvidelse af gaslageret, som vil blive igangsat under forudsætning af miljømyndighedernes godkendelse. Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en VVM-rapport (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og den efterfølgende offentlige høringsfase ventes gennemført i begyndelsen af 2010.

Yderligere information: Gaslagerchef Leif Hansen, telefon: 23 33 89 70

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.