Kronik: Energi til verdens fremtid

Af Peder Ø. Andreasen, adm. direktør i Energinet.dk.

Der skal god fantasi til at forestille sig, hvordan fremtidens energiforsyning vil se ud. Vindkraft får din bil at køre og varmer parcelhuset op. Nordsøen, som i dag forsyner os med olie og gas, vil i fremtiden blive kilde til vedvarende energi til hele Vesteuropa. Europa har taget første skridt mod en grønnere energiforsyning. Nu skal resten af verden med, og vi skal bidrage med teknologi og finansiering.

I Europa har EU's politikere netop taget det første spæde skridt mod en fascinerende fremtid. Med mange muligheder og betydelige udfordringer. Nu skal EU's CO2-udledninger og energiforbrug ned med mindst 20 procent, og mængden af vedvarende energi skal op på 20 procent. EU's nye klima- og energipolitik skal følges op af en global aftale ved klimakonferencen i København til december.
    For Europas CO2-udledninger udgør kun en dråbe i havet set i den globale sammenhæng. Stopper man al CO2-udledning i EU-landene, altså ganske enkelt lukker for energien i en af verdens rigeste regioner, vil det stadig ikke være nok til at nå de nødvendige klimapolitiske målsætninger. Derfor er det helt afgørende at resten af verden kommer med i en forpligtende aftale.
    Som dansker og europæer kan vi have en tendens til at mene, at vores løsninger er de bedste, og at de uden videre kan transformeres til globalt plan og rulles ud i hele verden. Men vores udgangspunkter er meget forskellige, og vi må se i øjnene, at udviklingslandene ikke har de samme muligheder som os.
Mens både Danmark og EU står overfor at øge den vedvarende energi betragteligt, og med den nye grønne energi fortrænge fossile brændsler, er scenarierne for verden globalt set mere afdæmpede. Uden nye ambitiøse initiativer på globalt plan vil efterspørgsel på energi i verden stige med mere end 40 procent over de næste 20 år og stigningen vil for hovedparten blive baseret på fossile brændsler. Det betyder ikke at de globale mål ikke kan nås.
    Men det betyder at vi ikke skal forvente det sker af sig selv. Derfor har EU-kommissionen, meget fornuftigt, peget på, at verdens rige lande må til lommerne og bidrage med massiv økonomisk støtte til udviklingslandene Ligesom vi skal være rundhåndede med viden og knowhow, og stimulere udviklingen af de nødvendige teknologier, hvis alle lande skal kunne magte opgaven med at reducere CO2.

Vi skal udbrede viden
Netop fordi udfordringen er så stor, hviler der et enormt ansvar på vores del af verden. Vi skal udbrede vores viden, fx om at håndtere el produceret på vindkraft, til resten af verden. Elektricitet kan blive en meget vigtig del af løsningen på den globale energiudfordring. Danmark og Europa satser massivt på at producere strøm på vedvarende energikilder.
    Allerede i 2025 skal den danske elforsyning op i nærheden af 50 procents elektricitet fra vedvarende energikilder. Og i det hele taget bliver det i høj grad elsektoren, der står overfor forandringer, og som skal drive brugen af mere vedvarende energi frem. For selv om både Danmark og EU står overfor et fald i det samlede energiforbrug gennem mere effektiv udnyttelse af energien og flere energibesparelser, forventes elforbruget faktisk at stige over de næste 10 år. Med andre ord bliver el produceret på vedvarende energi - grøn strøm - en helt central del af vores kommende energiforsyning. Det er en enorm omstilling af hele energisektoren vi står overfor.
    Vindkraften byder på enorme mængder energi. Med de politiske planer i Danmark om udbygning af vindkraften vil vi i perioder kunne producere meget mere energi end vi vil kunne bruge nationalt. Frem for at se det som et problem bør vi se det som en mulighed for at gennemføre en storstillet omstil-ling af vores energiforsyning. Udover en forstærkning af vores energiforbindelser til vores nabolande skal vi udvikle nye måder at erstatte fossile brændsler på.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.