Nye El-tariffer 2007 - fald i Østdanmark, stigning i Vestdanmark

Forventninger om, at markedsprisen på el bliver højere i 2007, betyder højere omkostninger til reserver til elsystemet og dermed højere systemtariffer. Derimod falder omkostningerne til transmissionsnettet, hvilket betyder fald i nettariffen

Nettariffen, som dækker Energinet.dk’s udgifter til transmissionsnettet, er faldet i både Øst- og Vestdanmark, bl.a. som følge af større flaskehals- og auktionsindtægter. I Vestdanmark er den fastsat til 1,4 øre/kWh og til 2,2 øre/kWh i Østdanmark. Den højere tarif i Østdanmark skyldes primært, at Energinet.dk’s omkostninger ved at få stillet transmissionsnettet til rådighed er højere i øst end i vest.

Systemtariffen, som dækker Energinet.dk’s udgifter til reserver, systemdrift m.m., er steget i begge landsdele hovedsagligt som følge af forventning om højere markedspriser i 2007 end i 2006. Højere markedspriser øger Energinet.dk's omkostninger til køb af reservekapacitet. Endvidere har højere realiserede markedspriser medført en underdækning i systemregnskabet, som opkræves gennem tarifferne for 2007. I Vestdanmark er systemtariffen fastsat til 3,9 øre/kWh og til 3,5 øre/kWh i Østdanmark.

PSO-tariffen for 1. kvartal 2007 er i Vestdanmark fastsat til 9,4 øre/kWh og til 7,7 øre/kWh i Østdanmark. PSO-tarifferne er fastsat ud fra forwardpriser for 1. kvartal 2007 på 34 øre/kWh i Vestdanmark og 33 øre/kWh i Østdanmark.

Forskellen mellem PSO-tariffen i Vestdanmark og Østdanmark skyldes primært, at der i Vestdanmark er akkumuleret en større underdækning i PSO-regnskabet, specielt som følge af, at markedspriserne i 4. kvartal 2006 blev lavere end forventet. Denne underdækning opkræves i løbet af 2007 hos forbrugerne gennem PSO-tariffen.

Nettariffen for produktion er uændret i forhold til 2006 og er fastsat til 0,4 øre/kWh i Vestdanmark og 0,2 øre/kWh i Østdanmark.

Tariffer i 2006 og 2007

 øre/kWh 2007  Østdanmark

 2007 Vestdanmark

2006  Østdanmark 2006  Vestdanmark 
Systemtarif
Nettarif for forbrug
PSO-tarif
3,5
2,2

7,7

3,9
1,4

9,4

 2,9
3,4

7,6

2,3
1,8

8,0

 Forbrugstariffer i alt

 13,4

 14,7  13,9  12,1
 Nettarif for produktion  0,2  0,4  0,2  0,4

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.