Overisning standser vindmøller

Isslaget har betydet mindre fejl i det overordnede transmissionsnet. Enkelte af fejlene har medført kortvarige strømafbrydelser i Jylland

De seneste dages isslag har ikke kun ramt højspændingsledningerne i det danske elnet. Elsystemet må også se bort fra produktionen fra et stort antal vindmøller, der fredag standsede produktionen som følge af is på vingerne.

Isbelagte ledninger i Nordjylland har siden torsdag aften medført talrige piskninger og deraf følgende kortslutninger, som forbrugerne registrerer som blink i lyset. Piskningerne stilnede af i løbet af fredagen, men meteorologerne har lovet frostvejr i de kommende dage, hvorfor der ikke er udsigt til, at isen slipper ledningerne og vingerne foreløbigt.

Vintervejret betyder, at driftsvagterne i Energinet.dk's kontrolrum i Skærbæk og Ballerup har måttet indsætte reservekapacitet og købe effekt hos naboerne. På Sjælland drejer det sig om op til 500 MW fra Kyndbyværket, mens Jylland-Fyn har inddraget Vendsysselværkets blok 2 på 280 MW til at støtte det vestdanske elsystem. Det forventes at koste ca. 10 mio. kr. at købe strøm i Sverige som erstatning for planlagt eksport via Konti-Skan forbindelsen fra Nordjylland.

Østdanmark har fredagen igennem oplevet talrige piskninger som følge af vingeformede isbelægninger på ledninger. Piskningerne har dog ikke har ført til udkobling af liner og har derfor ikke kunnet registreres som blink i lyset. Fredag formiddag faldt Asnæsværkets blok 5 ud som følge af fejl i kulmøllerne. Blokken kom med igen efter nogen timer.

Den ene af Limfjordskrydsningerne (400 kV) er ude af drift som følge af en knækket jordtråd midt i spændet. Da de 100 meter høje master også er overisede, var det fredag ikke muligt at udbedre skaden. I stedet arbejder man på at hente enderne i land, så de ikke er til fare for skibstrafikken.

Presset fra isen brækkede torsdag aften toppen af to 150 kV-master på strækningen Fredensdal-Hvorupgård fra Aalborg-området til Han Herred. Desuden arbejdes der på af få strækningen Frederikshavn-Aalborg i drift efter kortslutning som følge af, at isen tyngede en ledning ned i et træ, som nu fjernes.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.