Seminar om biogasforskning- og udvikling i august

Forskningsprogrammerne EUDP fra Energistyrelsen og ForskEL fra Energinet.dk inviterer til et seminar om biogas.

Seminaret vil foregå torsdag den 28. august 2008 hos Energinet.dk i Erritsø ved Fredericia.
 
Formålet med seminaret er at få input fra aktører i og omkring biogasbranchen i Danmark. Input skal efterfølgende anvendes af EUDP-og ForskEL-programmerne, til at udarbejde en strategi for, hvordan forsknings- og udviklingsmidlerne på biogasområdet bedst anvendes i fremtiden. Strategiarbejdet tænkes udarbejdet sammen med aktører inden for biogasområdet, for at sikre den størst mulige relevans og forankring. Heri indgår også en drøftelse af, hvorledes udnyttelsen af landbrugets ressourcer til biologisk produktion af biogas kan opnå størst nytte for det danske samfund.
 
I energiforliget fra d. 21. februar 2008, blev det aftalt at tilskuddet til el produceret på basis af biogas skal øges fra de nuværende 60 øre til 74,5 øre pr. kWh. Der er derfor et særligt behov for at få identificeret de barrierer, der er for udbredelse og udnyttelse af biogas, og som kan påvirkes ved et målrettet forsknings- og udviklingsarbejde.
 
På seminaret vil der være nogle korte oplæg fra inviterede oplægsholdere. Oplæggene vil danne udgangspunkt for en drøftelse og dialog med deltagerne i seminaret.
 
Invitationer og program er under udarbejdelse og vil blive udsendt snarest. Følg med her på hjemmesiden og på www.energistyrelsen.dk.

Kontaktpersoner
Jan Bünger, Energistyrelsen (jbu@ens.dk) og Jeanette Møller Jørgensen, Energinet.dk (jmj@energinet.dk)  

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.