Verdens største intelligente elsystem testet i Danmark

Verdens største intelligente elsystem (Smart Grid) er netop blevet testet med succes i Danmark.

Testen er gennemført i Holsted-området ved Esbjerg, hvor hele distributionsnettet med 13 transformerstationer mellem 60 kV og 10 kV nettene, fire kraftvarmeværker og 47 vindmøller torsdag blev koblet fra det eksisterende kontrolsystem og i stedet forbundet af avancerede computersystemer i et selvstændigt virtuelt kraftværk.

- Det er flere års arbejde, der nu går op i en højere enhed, og vi er meget tilfredse med testens forløb, siger chefingeniør og projektets ophavsmand Per Lund fra Energinet.dk.

- Den nye teknologi vil på en og samme tid gøre elsystemet mere fleksibelt og sikre, at ressourcerne bliver udnyttet på den mest hensigtsmæssige måde, fordi alle enheder hele tiden bliver udnyttet optimalt, og det øger forbrugernes forsyningssikkerhed, siger Per Lund.

En række forskere fra hele verden følger Celleprojektet i Holsted, der er en komplet prototype på et styrings-, regulerings- og overvågningssystem, som kan drive et helt distributionsnet automatisk, fordi vindmøller, kraftvarmeværker og transformerstationer taler sammen.

Testområdets største udstrækning er ca. 50 kilometer fra nord til syd, og der er i alt ca. 28.000 elmålere i området.

Også klima- og energiminister Lykke Friis har fulgt fuldskalatesten i Holsted, og hun glæder sig over Danmarks førerposition på Smart Grid-området.

- Celleprojektet i Holsted tegner nogle utrolig spændende fremtidsperspektiver for det intelligente elsystem, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Vi har førertrøjen på, og den skal vi beholde på, for der er ingen tvivl om, at fremtidens energisystem bliver intelligent. Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter udviklingen af Smart Grid, siger Lykke Friis.

Resultaterne af testen bliver nu evalueret, hvorefter celleregulatoren skal finjusteres og raffineres i det omfang, det er nødvendigt, inden der gennemføres en ny fuldskalatest i forsommeren 2011.

Fra 2011 forventes celleregulatoren at bliver sat i permanent prøvedrift, og der installeres en kopi på Bornholm, hvor det fremtidige danske intelligente elsystem udvikles og testes i løbet af de næste fire år i forbindelse med Smart Grid-projektet, EcoGrid EU.

Celleprojektet gennemføres i et tæt samarbejde med Syd Energi Net, ejerne af kraftvarmeværkerne og vindmøllerne i testområdet og udvalgte ingeniør- og servicefirmaer.

Samarbejdspartnere i Celleprojektet
Energinet.dk
Syd Energi Net
Billund Fjernvarme
Brørup Fjernvarme
Hejnsvig Fjernvarme
Holsted Fjernvarm
Spirae (USA)
Energynautics (Tyskland)
Pon Power
Tjæreborg Industri
Rolls-Royce Marine
47 private vindmølleejere

Læs mere om Celleprojektet

Yderligere oplysninger
Per Lund, chefingeniør, plu@energinet.dk, dir. 7622 4423, mob. 2333 8609
Stig Holm Sørensen, projektleder, shs@energinet.dk, dir. 7522 4242, mob. 2333 8954

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.