Energinet.dk indgår alliance til udvikling af det grønne gassystem

Sammen med sine hollandske og belgiske søster-organisationer har Energinet.dk etableret en alliance, der fremmer udvekslingen af grøn viden og know-how, der kan sikre en CO2 neutral gasforsyning i 2050.

Danmark er i gang med at udvikle et mere bæredygtigt energisystem, hvor udviklingen af et grønt gassystem er et vigtigt element. Andre europæiske lande ønsker også et grønnere gassystem, hvilket skaber nye muligheder for samarbejde på tværs af lande-grænser.

Det er med det in mente, at Energinet.dk har etableret et samarbejde med Gasunie i Holland og Fluxys i Belgien for at samarbejde om de fælles udfordringer. Samarbejdet forventes i den kommende tid udvidet med gastransmissionsselskaber fra andre europæiske lande.

Udviklingen af det grønne gas system
Udviklingen af et grønt gassystem er en opgave, der kræver udvikling af nye teknologier. Det gælder bl.a. om at finde de bedste løsninger på at udvikle biogas, lagre vindmøllestrøm i gasform og i det hele taget sikre, at gassystemet kan bidrage til at understøtte et elsystem, der i stigende grad er baseret på fluktuerende vedvarende energi.

Med den fælles aftale er det muligt at drage nytte af erfaringer på tværs af landegrænserne og sammen komme hurtigere frem mod målet om en CO2 neutral gasforsyning i 2050. Der vil bl.a. blive tale om at dele erfaringer om demonstrationsprojekter baseret på nye teknologier, ligesom eksperter vil mødes med henblik på at finde løsninger på fælles udfordringer.

Fælles målsætning – forskellige tilgange
Energinet.dk, Gasunie og Fluxys har med den fælles aftale forpligtet sig til at forfølge en fælles målsætning om at kunne levere en CO2 neutral gasforsyning i 2050. Den udfordring skal løses forskelligt i de enkelte lande, hvor de politiske målsætninger og regulatoriske rammer er forskellige.

Samtidig er det imidlertid afgørende at tilstræbe en vis grad af koordinering, når det gælder udvikling af transmissionsinfrastrukturen og markedsreglerne, der skal bidrage til at understøtte det fælleseuropæiske gasmarked, der er under udvikling i disse år.

For at kaste fokus på de aktuelle muligheder og udfordringer har de 3 selskaber bidraget til publikationen ”Fuelling the future: towards a sustainable gas market in Europe”, der også indeholder den fælles aftale.

Energinet.dk, Gasunie og Fluxys ser dette som et første skridt i retning mod at samle de relevante europæiske aktører, der kan sikre udviklingen af et klimavenligt gassystem i Europa.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.