Grønt lys til kabelprojekt i det nordvestlige Jylland

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen har givet sin accept af, at Energinet.dk investerer i det godt 500 mio. kr. dyre kabellægningsprojekt fra Struer over Mors og til Skive.


Nedtagning af elmaster ved Lillebælt
 
Mellem Struer og Bedsted i Thy vil 47 kilometer højspændingsmaster blive erstattet af et kabel, som fortsætter hen over Mors, hvor der skal bygges en ny transformerstation. Stationen skal muliggøre, at nye vindmøller i området kan sluttes til elnettet. Fra Mors fortsætter kablet til Bilstrup ved Skive.

Projektet er et af de første i kabelhandlingsplanen, som over de næste 20 år skal resultere i, at alle luftledninger på 132 og 150 kilovolt – i alt 3.200 kilometer - erstattes med kabler i jorden. Samtidig omstruktureres nettet, så det tilpasses fremtidens energisystem baseret på vedvarende energikilder som sol og vind.

Det nye kabel i det nordvestlige Jylland skal være klar til drift i 2017, hvorefter master og ledninger pilles ned.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.