Både vind og kul gik frem sidste år

2013 blev året, hvor der på én og samme tid blev produceret mere grøn og mere kulbaseret – såkaldt sort strøm - i Danmark. Det viser Miljørapport 2014, som Energinet.dk offentliggør 1. maj 2014.

Med flere vindmøller og et boom i opsætningen af solceller i 2012 og 2013, er der aldrig produceret mere grøn strøm i Danmark end sidste år.
Og man skulle så tro, at kurven på et fossilt brændsel som kul kun ville gå nedad. Men det modsatte er sket, viser Miljørapport 2014, som Energinet.dk offentliggør 1. maj 2014.

- Der er flere forklaringer på, hvorfor den ”sorte” strøm også voksede i 2013. En af dem er, at vi i 2012 importerede rigtigt meget strøm fra norske og svenske vandkraftværker. Sidste år var importen mindre, og i 2013 var der et mere gunstigt marked for de danske kulbaserede værker, som dermed producerede mere, siger Christian Friberg Nielsen, Miljøkoordinator hos Energinet.dk.  

Miljørapporten 2014 redegør for miljøpåvirkningerne fra dansk el- og kraftvarmeproduktion for kalenderåret 2013.

Sol og vind voksede kraftigt
Produktionen af el fra solceller steg med knap 400 procent sidste år, hvor de producerede 518 GWh mod 104 GWh året før. Den store stigning skyldes boomet af de mange solceller, der blev opsat i både danske hjem og virksomheder i 2012 og 2013.

I 2013 producerede danske vindmøller otte procent mere end i 2012 - og det på trods af, at faktisk blæste mindre sidste år end året før. Det hænger sammen med, at Anholt havvindmøllepark på 400 MW var fuldt idriftsat sidste sommer.

Stigning i CO2-udledning
Et større forbrug af kul på de danske kraftværker, gav sidste år også udslag på CO2-udledningen, som steg med 12 procent. Stigningen kommer efter to år med et kraftigt fald, se figuren herunder.- Det er ikke unormalt, at der kommer en stigning i CO2-udledningen til trods for, at vi får mere og mere vedvarende energi. Det går lidt op og ned, og det vil det sandsynligvis også gøre i årene fremover, men set over en længere årrække er CO2-udledningen på vej ned, siger Christian Friberg Nielsen, Miljøkoordinator hos Energinet.dk. 

Det langsigtede mål er dog stadig, at hvad der svarer til halvdelen af det danske elforbrug i 2020 skal komme fra vindmøller. Og i 2050 er det Folketingets ambition, at Danmark skal være helt fri for fossile brændsler.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.