Energinet.dk spærrer Ribe Landevej ved Vejle midt i januar

Energinet.dk’s forskønnelsesprojekt, hvor elmaster i Vejle Ådal fjernes, er stødt på problemer. Kabler kan ikke som ventet underbores Ribe Landevej.

​Den planlagte underboring af Ribe Landevej i forbindelse med kabellægning i Vejle Ådal er stødt på udfordringer. Energinet.dk må derfor grave kabler under Ribe Landevej på traditionel vis, hvilket medfører spærring og omkørsel for de bilister, der kører ad Ribe Landevej.
 
Jordlaget under Ribe Landevej har vist sig at være for udfordrende for Energinet.dk’s entreprenør, der for tiden laver underboringer i Vejle Ådal. Derfor spærres et stykke af Ribe Landevej fra lørdag den 10. januar til fredag den 16. januar.
Der var planlagt tre sæt underboringer; under ådalen, på toppen af Julius Jepsens Vej og under Ribe Landevej.
På toppen af Julius Jepsens Vej er underboringerne færdige, mens underboringerne under ådalen er i gang. Under Ribe landevej er kun en tredjedel af underboringerne fuldført.
 
- Underboringen under Ribe Landevej gik ikke som planlagt, fordi vores entreprenør ramte ind i et jordlag, som der ikke var taget højde for. Så vi stoppede arbejdet, fordi der var en risiko for, at vejen ville sætte sig yderligere – og det er en risiko, vi ikke er villig til at løbe, forklarer kabelingeniør Roger Christensen, som står for kabelarbejdet i Vejle Ådal.
 
Cykler kan passere
Forud for en underboring laver Energinet.dk jordbundsundersøgelser for at få indblik i, hvad der venter sig under øverste muldlag. Men disse undersøgelser er stikprøver, som ikke giver et fuldstændigt billede af hvilke jordlag, der venter længere nede.
 
Underboringerne laves i forbindelse med et ”forskønnelsesprojekt”, hvor der anlægges et kabelsystem, som skal erstatte højspændingsmasterne, der fjernes når kabelanlægget er i drift.
 
- Når vi ikke kan bore under vejen, er eneste anden løsning at grave ve-jen op og lægge kablerne på traditionel vis. Derfor er vi desværre nødt til at spærre vejen i op til to uger. Vi beklager for de gener, det får for de mange bilister, der dagligt kører benytter motortrafikvejen, siger Roger Christensen.
 
Der vil blive sørget for, at cyklister stadig kan passere gravearbejdet.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.