Bred interesse for Grøn Gas Forum

Mere end 100 deltagere havde meldt sin ankomst til Grøn Gas Forum, der blev afholdt for anden gang i år. Denne gang med fokus på gas til transport.


- Grøn Gas er et højaktuelt emne for tiden, da det er en af hovedvejene til den grønne omstilling, og det afspejler sig i den store interesse for dette forum, og det understreger, at der er et stort behov for information og videndeling ude blandt vores eksterne interessenter, forklarer Jeppe Danø, områdechef for Gasmarked i Energiet.dk.
 
Deltagerlisten spændte vidt og repræsenterede både biogasproducenter, såsom kommunale affalds- og spildevandsforvaltninger og landbrugsorganisationer, de mere traditionelle gasaktører som energiselskaber og brancheforeninger, de grønne miljøorganisationer, og endelig var også forbrugersiden repræsenteret ved blandt andet Arla, Arriva og Danish Crown.
 
Programmet kredsede blandt andet om biogas til transport med både interne og eksterne oplægsholdere. Her kunne Kim Røgen, chefkonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, berette om, at 70 ud af kommunens 80 skraldebiler i 2016 kører på biogas forstået på den måde, at kommunen køber biogascertifikater svarende til gasbilernes forbrug.
 
- Vi har valgt gas fremfor el, fordi vi ikke har tid til at vente på en afklaring om-kring elbiler, biogassen er her, og lige nu er det bare det bedste realistiske alternativ for os, forklarer Kim Røgen i sit oplæg.
 
Udover Københavns Kommune var der også eksterne oplæg fra Skive Kommune, der i 2009 blev udnævnt som Energiby, samt Arriva.
 
Grøn Gas Forum afholdes hvert halve år og er blot ét af Energinet.dk’s dialogfora for interessenter på gasområdet. De øvrige tæller Shippers Forum, Industriforum, Detailmarkedsforum og Offshore Forum.
 
Hvorfor er du her?
Peter Engelbrektsen, Arla Foods A/S:
- Arla er repræsenteret her, fordi vi gerne vil have en grøn profil, og det kræver indsigt i den grønne omstilling. Arla har en klimastrategi om at 50 pct af vores energiforbrug skal komme fra fornybare kilder i 2020. For at komme i mål med det, må vi gøre noget aktivt. Især støtteordningerne på biogasområdet er afgørende for os. I dag udgør biogas ca. 3 pct. af vores samlede energiforbrug.
 
Niels Østergaard, SEGES (tidligere Videncentret for Landbrug):
- Vi er her, fordi vi gerne vil have mere viden om – men også mulighed for involvering i – de politiske perspektiver. Vi vil gerne vide, hvor godt det går på biogasområdet, og hvad vi kan forvente af fremtiden. Vi ønsker ikke, at landbruget tabes i det her, men i stedet spiller en afgørende rolle i biogassektoren. Det er jo især landbrugsprodukter, der anvendes til biogasproduktionen.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.