Vi udarbejder tekniske forskrifter med branchen

Energinet.dk er sammen med danske netselskaber og brancheforeninger i gang med en større revision af de tekniske forskrifter for systemforhold, nettilslutning og systemdrift. Senest mødte 30 spørgelystne interessenter op til aktørmøde.

Torsdag den 26. november 2015 gæstede 30 interessenter fra flere danske netselskaber og brancheforeninger Energinet.dk’s aktørmøde om fremtidens krav for nettilslutning af produktionsanlæg og forbrugsenheder. Blandt deltagerne var blandt andet: Energistyrelsen, Dansk Energi, DONG og Vestas.

Foto: Flemming Brinch Nielsen, en af Energinet.dk’s specialister indenfor tekniske forskrifter, fortæller om, hvilken betydning de nye tekniske tilslutningskoder vil have for elsektoren.

Tekniske forskrifter specificerer minimumskrav til funktionalitet, driftsparametre og systemdesign for anlæg tilsluttet elsystemet. De krævede funktioner og driftsparametre er vigtige for driften af og systemsikkerheden i elsystemet.

Vi inddrager aktørerne i arbejdet
Den igangværende revision af de tekniske forskrifter er delt op i to faser. En som følge af overtagelsen af de regionale transmissionsselskaber og én, som tilpasser alle tekniske forskrifter til de kommende EU-forordninger - network codes og guidelines.

Første fase forventes færdig i 2016. Anden fase forventes afsluttet i 2018.

- I revisionen af tekniske forskrifter ønsker Energinet.dk, at inddrage så mange interessenter og aktører som muligt for at varetage hensynet til aktørernes interesser, og fordi et bredt samarbejde og åbenhed fører til det bedste resultat. Et fælles resultat, som i sidste ende er til gavn for alle parter, fortæller Flemming Brinch Nielsen, specialist i Energinet.dk’s afdeling for Systemoptimering.

Netværkskoder og retningslinjer
Tekniske forskrifter retter sig primært mod produktions- og forbrugsanlæg, men indeholder også krav til stationsanlæg, datakommunikation og på sigt drift af udlandsforbindelser.
Alle tekniske forskrifter skal på sigt understøtte kravene i EU-forordninger (network codes og guidelines), men indeholder også specifikke parametre for Danmark.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.