Nordiske eltransm

Nordiske eltransmissionsselskaber åbner fælles kontor i København

De systemansvarlige eltransmissionsselskaber (Transmission System Operators, TSO) i Norden har tradition for at arbejde sammen på tværs af grænserne.

Et fælles fokus på forsyningssikkerhed og markedsudvikling har de seneste årtier været fundamentet for et konstruktivt nordisk samarbejde.

Med beslutningen om at etablere et fælles kontor i København formaliserer de norske, svenske, finske og danske transmissionsselskaber nu deres samarbejde. Kontoret er ligeledes et svar på kommende EU regulativer, der fordrer etableringen af såkaldte Regional Security Cooperation Initiatives (RSCI) eller regionale sikkerhedssamarbejder på transmissionsområdet.

Det nye nordiske kontor skal hovedsageligt varetage opgaver inden for koordinering af kapacitetsberegninger, afbrydelsesplanlægning og systemsikkerhedsanalyse samt udvikle fælles netmodeller og prognoser for effekttilstrækkelighed på kort og mellemlang sigt på tværs af de fire lande.

Kontoret vil være fuldt implementeret ved udgangen af 2017 og vil overvejende være bemandet med ansatte fra de fire systemoperatører.

Energinet.dk agerer såkaldt vært-TSO i samarbejdet og forestår etableringen af kontoret samt den løbende drift.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.