Elkabel lkker

Elkabel lækker olie ved Ellekilde Hage nær Hornbæk

​Et elkabel lækker olie ved stranden i Ellekilde Hage. Energinet.dk er i gang med at undersøge fejlen og finde ud af, hvor stort olieudslippet er. Olien har konsistens som madolie og forrådner over tid, men Energinet.dk renser jorden.

Olie siver fra et 400 kV højspændingskabel, der sender strøm frem og tilbage over Øresund mellem Danmark og Sverige. Gravemaskiner er sat ind ved stranden i Ellekilde Hage nær Hornbæk for at finde ud af, hvor stort udslippet er, og hvor olien har spredt sig til.

Kablet er 43 år gammelt, og der er tale om læk på det samme kabel, der også var fejl på i 2011. Energinet.dk rensede dengang jorden for olie.

”Vi håber, at det ikke er lige så alvorligt som sidst. Men det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Vi er i gang med at lave prøveboringer langs kablet for at finde ud, hvor olien er løbet hen. Vi gør alt, hvad vi kan for at rette op på fejlen,” siger Henrik Roland Hansen, driftsleder for Vedligehold på Fyn og Sjælland i Energinet.dk.

Energinet.dk har fundet fejlstedet på kablet og første skridt bliver at rette fejlen og stoppe olieudslippet.

Jorden skal renses
Olien har konsistens som madolie og forrådner over tid. Der er ikke tale om den tykke slags, der fedter fugle og strand ind. Men det hører ikke hjemme i naturen, forklarer Henrik Roland Hansen. 

Jorden vil blive renset, når Energinet.dk har et overblik over olieudslippet. Alt efter omfanget af udslippet og fejlen på kablet kan arbejdet tage mellem to uger til halvanden måned.

”Vi har allerede foretaget flere boringer på de steder, hvor vi fandt olie i 2011. Der var ikke tegn på olie, og det tyder på, at vi fik renset jorden godt dengang. Det vil vi naturligvis gøre igen, når vi finder lækket. Kablet bliver også repareret. Forhåbentligt opstår der ikke flere fejl, inden det skal udskiftes,” siger Henrik Roland Hansen.

Gamle kabler skal udskiftes i 2018
Efter fejlen i 2011 besluttede Energinet.dk og de svenske samarbejdspartnere, Svenska Kraftnät at udskifte de gamle kabler. Projektet er gået i gang, men der er stadig brug for de gamle højspændingskabler et par år endnu.

Energinet.dk regner med, at de gamle søkabler vil blive udskiftet i foråret 2018. Der skal indhentes de nødvendige godkendelser, og kablerne skal sendes i udbud og laves, før arbejdet kan starte.

Den nuværende fejl på elkablet får ikke konsekvenser for elforbindelsen over Øresund, da fejlen er sket på et kabel, der fungerer som reserve.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.