I høring nu: ENTSO-E’s analyser af udbygningsplaner af det europæiske elsystem op til 2030

ENTSO-E (den europæiske samarbejdsorganisation for El-TSO’er) har offentliggjort sin Tiårsplan 2018 (TYNDP18), som beskriver udbygningsplaner i det samlede europæiske elnet frem til 2030. Samtidig offentliggøres fire regionale udviklingsplaner og en del tekniske rapporter. Rapporterne er i offentlig høring blandt alle interessenter med høringsfrist den 21. september 2018.

Formålet med rapporterne, som ikke er bindende, er at sikre en koordineret planlægning af det europæiske elsystem hen over lande og regioner. Udgangspunktet er forskellige fremtidsscenarier for 2030 og det identificerede udbygningsbehov for 2040, som blev publiceret i januar.

Det viser rapporterne

Den foreliggende rapport-pakke undersøger den samlede effekt af 181 planlagte projekter i det europæiske el-system med hensyn til understøttelse af klimamål, forsyningssikkerhed og markedsintegration frem mod 2030. Disse 181 projekter blev meldt ind fra TSO’er og andre, som vil bygge projekter fra hele Europa. Alle projekter undersøges for fire scenarier, to tidshorisonter (2020/2030) og tre klima-år. Resultaterne publiceres i rapporterne og på ’project sheets’ på et interaktivt kort. Analyserne for alle projekter sker på basis af samme datasæt, samme værktøjer og samme fremtidsscenarier.

Rapporten og de regionale netudviklingsplaner viser, at omfattende investeringer i det europæiske elnet er nødvendige, hvis klimamålsætningerne skal opfyldes samtidigt med opretholdelse af forsyningssikkerheden.

Ved at flytte elektricitet på tværs af lande i Europa kan der kompenseres for den mere begrænsede fleksibilitet, der følger med stigende andele af vedvarende energi på nationalt niveau. Deling af el-produktion på tværs af Europa medfører behov for øget overføringskapacitet og dermed udbygninger af nettet mellem de forskellige synkronområder i Europa og landene imellem.

Udbygningerne udgør en investeringsomkostning, men de modsvares til gengæld af, at prisforskelle mellem landene bliver mindre end i en situation, hvor nettet ikke bygges ud.

Om rapporterne

Rapporterne er anden del af ENTSO-E’s TYNDP 2018-pakke. Første del var i høring i begyndelsen af året med en analyse af behov i en 2040-tidshorisont. Disse og de aktuelle analyser er baseret på scenarie-rapporten fra efteråret 2017 (høringsversion) hhv. marts (endelig), som for første gang var udarbejdet i samarbejde med gas-TSO’ernes samarbejdsorganisation ENTSOG.

Den foreliggende pakke består af rapporten, ”TYNDP 2018 Executive Summary”, som giver et samlet overblik over investeringsbehov i hele det europæiske elnet, samt fire regionale rapporter, hvor informationerne brydes ned til regionalt niveau. Danmark er med i to regionale rapporter (Nordsøregionen (”Northern Seas Offshore Grid”) - og Østersøregionen (”Focus on the Nordic and Baltic Sea”)). Derudover findes der en række tekniske rapporter m.m. Et interaktivt kort giver overblik over planlagte projekter og deres udviklingsstatus.


Kontakt

Fakta

ENTSO-E’s rapport om det europæiske udbygningsbehov, ”TYNDP 2018 Executive Summary”, de fire regionale udviklingsplaner og en række tekniske rapporter kan læses på ENTSO-E's hjemmeside.   

Du kan indsende dit høringssvar via dette link.

Høringsfrist er 21. september 2018.


Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.