detailmarkedsrapport april 2021 pix2
Klikker man sig ind under katagorien "Kultur og fritid", er det tydeligt, at der er brugt langt færre kWh i første kvartal i år i forhold til de foregående år. På samme måde kan man finde elforbruget inden for andre områder og erhverv.

Coronaen har stadig tag i dele af Danmark, viser ny rapport om vores elforbrug

Energinets Detailmarkedsrapport viser detaljerede data om vores elforbrug, og i en coronatid er der tydelige udsving. Rapporten sætter også fokus på hurtigere skift af leverandørskift i elmarkedet.

Computere og kaffemaskiner kører stadig mere end normalt i mange private hjem, mens der mange andre steder i samfundet fortsat har været lavt blus og slukket lys.

Det viser en ny rapport fra Energinet, hvor man bl.a. kan se detaljerede oplysninger om vores elforbrug.

Detailmarkedsrapporten – der tidligere hed DataHub Markedsrapport – bygger fra data fra Energinets DataHub, hvor alle oplysninger om danskernes elforbrug er samlet.

Som noget nyt kobler rapporten oplysninger om vores elforbrug med data i det centrale virksomhedsregister, CVR-registret, og derfor er det tydeligt, at elforbruget i organisationer og firmaer inden for ”Kultur og fritid” ligger et godt stykke under det foregående år med et elforbrug, der er 27 procent lavere end i samme periode i 2020. Det samme ses i kategorier som ”Hoteller og restauranter” (-24 procent) og ”Undervisning” (-17 procent), forklarer Signe Horn Rosted, vicedirektør og leder af Forretning og Elmarked. 

- Omvendt fortsætter tendensen fra sidste år med højere elforbrug i private hjem - her er der 17 procent højere forbrug end første kvartal 2020. Og selv om hele stigningen ikke kan tilskrives corona - for vind og vejr og hvor meget strøm vi fx bruger til opvarmning spiller også ind – så kan vi se, at der har været tændt flere pc’ere og tændt mere lys hos de mange familier, der har arbejdet hjemmefra eller passet undervisningen online, siger hun.

Omvendt er der flere brancher med markant højere elforbrug end de foregående år, bl.a. ”Bygge og anlæg”, hvor elforbruget i første kvartal 2021 var hele 21 procent højere end i samme periode 2020.

Zoom ind på kommuner

Udover at give mulighed for at zoome ind på brancher, giver Detailmarkedsrapporten også mulighed for, at man kan zoome ind på landkortet og se elforbruget på kommuneniveau.

En yderligere ny information i Detailmarkedsrapporten er en opgørelse af den gennemsnitlige tid for gennemførsel af leverandørskift i Danmark – altså hvor lang tid det tager for en elkunde at skifte til en anden elleverandør. Som en del af den europæiske Clean Energy Package stilles der i dag krav om 24 timers leverandørskift. Den mulighed blev indført i januar 2021, og allerede nu ses et markant fald i den gennemsnitlige tid for et leverandørskift. 
 
Nyt format og flere data
Det nye format for rapporten giver bedre mulighed for at dykke ned i data. Det gælder årstal, kommuner, industrikoder og netområder i en højere opløsning og med mere information. Sidst men ikke mindst gør det nye format det muligt at visualisere trends i udviklingen.

Den nye Detailmarkedsrapport vil blive udviklet løbende, herunder for at imødekomme ønsker fra markedets aktører og myndigheder. 

Detailmarkedsrapporten indgår i Energinets bredere indsats med at sikre adgang til energidata. Yderligere data om el og gas kan findes på https://energinet.dk/energidata og som automatiske dataintegrationer på www.energidataservice.dk.


KONTAKT

RAPPORT

Du finder Detailmarkedsrapporten her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.