Aktørmøde vedrørende Informationsudveksling - forskrift 5.8.12 Format til informationsudveksling: Standarder, protokoller mv.

Energinet genanmelder de tre forskrifter vedrørende signaludveksling og kommunikation. Inden høring og anmeldelse inviterer Energinet til aktørmøde til en drøftelse af forskrifterne.

I forbindelse med indførelsen af de nye netværksregler i 2017-2019 ændredes strukturen i regelsættet for elsektoren i Danmark.

Energinet anmeldte i 2018 tre ”Nationale Gennemførelsesforanstaltninger” (NGF) omhandlende informationsudveksling; disse er endnu ikke godkendt og har i forhold til udformningen gennemgået en større udvikling. Der er dog ikke tilsigtet væsentlige indholdsmæssige ændringer.

De dokumenter, der nu ligger klar til ny høring og derefter anmeldelse til Forsyningstilsynet, er omdøbt til ”Forskrifter” og formatet er ændret fra det traditionelle ældre forskrift-format.

Det er hensigten at der senere udarbejdes en vejledning til forskrifterne som uddyber, forklarer og vejleder i hvordan reglerne skal forstås.

Derfor inviterer Energinet interesserede aktører til aktørmøde, hvor de ændrede dokumenter vil blive fremlagt og drøftet.

Der vil i alt blive afholdt tre aktørmøder (11.,12. og 13. april) for henholdsvis Forskrift 5.8.10, 5.8.11 og 5.8.12.

Mødet den 13. april kl. 9 omhandler forskrift 5.8.12 Format til informationsudveksling: Standarder, protokoller mv.

Tilmeldingsfrist
03. april 2023 kl. 08.00
Dato
13. april 2023
Tid
Kl. 09.00-12.00
Sted
Hybdridmøde
Energinet , Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia eller via Microsoft Teams (du modtager link til mødet efter tilmelding, hvis du vælger online deltagelse).

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.