Begrænset netadgang version 2.0 (”stablet” netprodukt)

NB! Arrangementet er aflyst – ny dato følger.

Energinet inviterer til aktørmøde om muligheden for at kombinere fuld netadgang og begrænset netadgang i et såkaldt ”stablet” netprodukt for forbrugsanlæg tilsluttet i transmissionsnettet

Grundet andre og mere presserende aktiviteter i Energinet, ser vi os desværre nødsaget til endnu engang at udskyde det planlagte aktørmøde den 14. marts 2024 kl. 12:00-14:30 vedr. begrænset netadgang version 2.0 (”stablet” netprodukt).

Vi vil arbejde på at finde en passende alternativ dato for mødet og vende tilbage med info herom snarest muligt. Den nye dato vil blive annonceret på Energinets hjemmeside.

Vi beklager ulejligheden.

-----------------------

Forsyningstilsynet godkendte den 26. september 2023 Energinets metode for begrænset netadgang for forbrugsanlæg i transmissionsnettet. Metoden er en grundlæggende, første metode (version 1.0) for et alternativt nettilslutningsprodukt, hvor den enkelte elkunde enten kan vælge begrænset netadgang for hele sin tilslutningskapacitet eller vælge den almindelige forbrugstilslutning med fuld netadgang for hele sin tilslutningskapacitet; et ”enten-eller” produkt, som Energinet nu er i fuld gang med at implementere.

Samtidig med implementeringen af den godkendte metode, ønsker Energinet at undersøge muligheden for at videreudvikle metoden, således at elkunder fremadrettet kan blande/stable de to net-tilslutningsprodukter. Dette eftersom dialog med aktører har vist, at der er et betydeligt ønske om at få mulighed for at kombinere fuld netadgang og begrænset netadgang i et såkaldt ”stablet” netprodukt. Et sådant produkt indebærer, at aktørerne selv kan fastsætte én kapacitet med fuld netadgang og yderligere én kapacitet med begrænset netadgang. Det vil give aktørerne større muligheder for at opnå netop den leveringssikkerhed, som er optimal for den enkelte aktør.
På baggrund heraf har Energinet påbegyndt arbejdet med at vurdere mulighederne for at udvikle en model, hvor ’fuld netadgang’ og ’begrænset netadgang’ kan kombineres.

I den forbindelse inviterer Energinet til aktørmøde med henblik på at inddrage interesserede aktører på et tidligt tidspunkt i udviklingsarbejdet.

Energinet vil inden mødet udsende relevant informationsmateriale til alle tilmeldte med de foreløbige overvejelser. Link til informationsmaterialet vil også blive indsat her på denne arrangementsside, når det foreligger.

Fokus for aktørmødet vil være at præsentere materialet samt give alle aktører mulighed for at stille afklarende spørgsmål og ikke mindst at komme med input til Energinets videre arbejde.

Praktiske forhold:
Aktørmødet afholdes torsdag den 14. marts 2024 kl. 12:30-14:30 i Energinets lokaler i Erritsø ved Fredericia; Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia.

Mødet afholdes som et fysisk møde, dog med mulighed for online deltagelse via Teams. Mødet vil blive tilrettelagt med fokus på de, der deltager fysisk.

Der vil være oplæg fra Energinet samt mulighed for, at alle deltagere kan komme til orde.

Forplejning: Der vil fra kl. 12:00-12:30, inden mødet starter, blive serveret en let frokost.

 

Tilmeldingsfrist
08. februar 2024 kl. 12.00
Dato
14. marts 2024
Tid
Kl. 12.00-14.30
Sted
Hybridmøde - enten online via Teams eller fysisk hos Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia.
Angiv i tilmeldingsformularen, hvad du foretrækker.

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.