Begrænset netadgang version 2.0 (”stablet” netprodukt)

Energinet inviterer til aktørmøde om muligheden for at kombinere fuld netadgang og begrænset netadgang i et såkaldt ”stablet” netprodukt for forbrugsanlæg tilsluttet i transmissionsnettet 

Forsyningstilsynet godkendte den 26. september 2023 Energinets metode for begrænset netadgang for forbrugsanlæg i transmissionsnettet. Metoden er en grundlæggende, første metode (version 1.0) for et alternativt nettilslutningsprodukt, hvor den enkelte elkunde enten kan vælge begrænset netadgang for hele sin tilslutningskapacitet eller vælge den almindelige forbrugstilslutning med fuld netadgang for hele sin tilslutningskapacitet; et ”enten-eller” produkt, som Energinet nu er i fuld gang med at implementere.

Samtidig med implementeringen af den godkendte metode, ønsker Energinet at undersøge muligheden for at videreudvikle metoden, således at elkunder fremadrettet kan blande/stable de to net-tilslutningsprodukter. Dette eftersom dialog med aktører har vist, at der er et betydeligt ønske om at få mulighed for at kombinere fuld netadgang og begrænset netadgang i et såkaldt ”stablet” netprodukt. Et sådant produkt indebærer, at aktørerne selv kan fastsætte én kapacitet med fuld netadgang og yderligere én kapacitet med begrænset netadgang. Det vil give aktørerne større muligheder for at opnå netop den leveringssikkerhed, som er optimal for den enkelte aktør.
På baggrund heraf har Energinet påbegyndt arbejdet med at vurdere mulighederne for at udvikle en model, hvor ’fuld netadgang’ og ’begrænset netadgang’ kan kombineres.

I den forbindelse inviterer Energinet til aktørmøde med henblik på at inddrage interesserede aktører på et tidligt tidspunkt i udviklingsarbejdet.

Energinet vil inden mødet udsende relevant informationsmateriale til alle tilmeldte med de foreløbige overvejelser. Link til informationsmaterialet vil også blive indsat her på denne arrangementsside, når det foreligger.

Fokus for aktørmødet vil være at præsentere materialet samt give alle aktører mulighed for at stille afklarende spørgsmål og ikke mindst at komme med input til Energinets videre arbejde.

Praktiske forhold:
Aktørmødet afholdes tirsdag, den 18. juni 2024 kl. 12:30-14:30 i Energinets lokaler i Ballerup; Pederstrupvej 76, 2750 Ballerup.

Mødet afholdes som et fysisk møde, dog med mulighed for online deltagelse via Teams. Mødet vil blive tilrettelagt med fokus på dem, der deltager fysisk.

Der vil være oplæg fra Energinet samt mulighed for, at alle deltagere kan komme til orde.

Forplejning:
Der vil fra kl. 11:45-12:25, inden mødet starter, være høflig selvbetjening til frokost i kantinen for dem som har tilmeldt sig hertil. 

Tilmeldingsfrist
11. juni 2024 kl. 12.00
Dato
18. juni 2024
Tid
Kl. 12.30-14.30
Sted
Mødet afholdes som et fysisk møde hos Energinet Pederstrupvej 76, 2750 Ballerup - dog med mulighed for online deltagelse via Teams men fokus vil være på fysisk deltagelse.
Angiv i tilmeldingsformularen, hvad du foretrækker.

Kontakt

ABONNER PÅ ARRANGEMENTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.