Privatlivspolitikker for samarbejdspartnere

Nuværende og tidligere samarbejdspartnere hos Energinet, herunder konsulenter, vikarer, leverandører, tilbudsgivere i udbudsprocessen, mv.

Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, energi- og forsyningsministeriet. Vi ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang. 

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Det selskab du arbejder for eller forestår den primære kontakt med, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan kontakte selskabet via nedenstående kontaktoplysninger. Kontaktoplysningerne gælder for alle selskaber.  

Tlf: +45 70 10 22 44 
E-mail: Info@energinet.dk
Adresse: Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia 
 
Energinet, CVR.nr.  28 98 0671
 

Energinet Teknik og Anlæg A/S, CVR.nr. 37930393

Energinet Forretningsservice A/S, CVR.nr. 39314797

Energinet Eltransmission A/S, CVR.nr. 39314878

Energinet Elsystemansvar A/S, CVR.nr. 39314959

Energinet DataHub A/S, CVR.nr. 39315041

Energinet Gas TSO A/S. CVR.nr. 39315084

Energinet Associated Activities A/S, CVR.nr. 25943325 

Gas Storage Denmark A/S, CVR.nr. 29851247

 

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Ved spørgsmål kan du både kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger, eller du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail: kontaktDPO@energinet.dk eller tlf.: +45 7026 2977.

Behandling og anvendelse af dine oplysninger

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit samarbejde med Energinet. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter hvilken type samarbejdspartner du er, men generelt vil det være oplysninger vedrørende leverandøradmini-stration, samarbejde med andre offentlige myndigheder samt oplysninger vedrørende Energinets rettigheder og forpligtelser.

Nedenfor finder du link til en nærmere beskrivelse af, hvordan vi behandler dine personoplysninger: 

  • når du abonnerer på vores nyhedsbrev
  • når du tilmelder dig et arrangement ved Energinet
  • når du besøger en af Energinets lokationer
  • når du er ansat som ekstern konsulent eller vikar
  • når du er samarbejdspartner eller leverandør
  • når du er ansat hos en af vores samarbejdspartnere eller leverandører
  • når du er ansat hos en virksomhed, der afgiver tilbud til os (udbud)

 

Klage til datatilsynet

Ud over ovenstående rettigheder har du altid ret til at klage over vores behandling af data til datatilsynet (www.datatilsynet.dk):

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K