Halvårsrapport 2022

Det første halve år af 2022 var præget af en række vigtige og ambitiøse klimapolitiske begivenheder, der for alvor sparker til den grønne omstilling af Danmark og Europa – og som vil yde et væsentligt bidrag til Danmarks klimamål for 2030 og geopolitisk uafhængighed. Begivenheder og politiske initiativer, der får stor betydning for Energinets fremtidige virke og opgaver.

Hent rapport

En række skelsættende politiske initiativer i forår og sommer 2022 har sammen med den europæiske forsyningskrise for alvor sparket til den grønne omstilling af vores energisystemer.

Energinet spiller en nøglerolle i at sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed i et energisystem, der inden 2030 vil være baseret på 100 pct vedvarende energi. Vi skal udbygge elnettet, så det kan transportere den firedobbelte strøm i 2030. Vi skal tilslutte VE-udviklere langt hurtigere. Vi skal understøtte et 100 pct grønt gassystem bl.a. gennem en fordobling af de nuværende tilbageførselsanlæg, som går fra de nuværende 4 til 10 anlæg. Vi skal finde nye tekniske og digitale løsninger, der kan sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed i et energisystem, der producerer strøm som solen skinner og vinde blæser. Og vi skal gøre det med hjælp fra vores omverden og i tæt samarbejde med aktører inden og udenfor vores sektor.

Kort- og langsigtede investeringer og initiativer i 2022’s første halvår
Vi har travlt, hvis vi skal indfri klimaambitionerne inden 2030 og det har da også været et hæsblæsende halvår med en række aktiviteter på tværs af hele Energinet. Initiativer, der på forskellig vis understøtter udviklingen og en accelereret grøn omstilling af vores energisystemer. Eksempler:

  • Over de næste 5 år investerer vi 30 milliarder kroner i udbygning af el- og gastransmissionsnettene. 25 milliarder kroner går til fremtidssikring af eltransmissionsnettet. 5 milliarder kroner går til gastransmissionsnettet.
  • Vi udliciterer opgaver for 10 milliarder kroner til eksterne leverandører, som rundt om i landet skal levere ”nøglefærdige” højspændingsstationer, elforbindelser mv.
  • Vi standardiserer og effektiviserer udbygningen eltransmissionsnettet, bl.a. fordi en stor del af elnettet netop i disse år når sin levetid og skal udskiftes for fortsat at være sikkert og stabilt.
  • Vi har lavet en langsigtet udviklingsplan med over 300 el- og gasprojekter
  • Gas Storage Denmark (datterselskab i Energinet) skal arbejde med forberedelserne af et CO2-lager i Stenlille. Det er også et af resultaterne af juni måneds politiske aftale om rammevilkår for CO2-lagring i Danmarks undergrund
  • Vi opdaterer og videreudvikler Kapacitetskort (www.kapacitetskort.dk) med informationer om mere end 1000 knudepunkter i elnettet, så opstillere af fx nye solcelleparker og vindmøller kan se, hvor elnettet allerede nu har plads til nye anlæg.
  • Tariffer, tilslutningsbetalinger mv. skal moderniseres, så de passer til et grønt energisystem med store mængder ny, fluktuerende energi.
  • Vi arbejder fokuseret med IT, digitalisering og innovation som en vigtig løftestang for at lykkes med så kompleks en opgave.

Rekordhøj anlægsaktivitet og vigtige milepæle
En stærk infrastruktur bliver afgørende for den grønne omstilling af vores energisystemer. En mangedobling af produktionen af grøn energi på få år kræver, at vi renoverer og udbygger massivt. Energinet har allerede i dag stor anlægsaktivitet spredt ud over hele landet. Der er i alt investeret 3,8 mia. kr. i første halvår 2022 inkl. modningsprojekter. De 3 største investeringer beløbsmæssigt i 1. halvår er Baltic Pipe med 1,7 mia. kr., Viking med 0,9 mia. kr. og Energiøerne med 0,3 mia. kr.

Læs mere og få en status på de største anlægsprojekter her i halvårsrapporten.

Energinet koncernens resultater, 1. halvår 2022
Det regnskabsmæssige resultat af første halvår af 2022 viser et overskud på DKK 433 millioner. De markedsbaserede aktiviteter giver et overskud på DKK 164 millioner efter skat, mens Energinets hvile i sig selv-aktiviteter viser et overskud på DKK 269 millioner efter skat. Koncernresultatet anses samlet set som værende tilfredsstillende. 

Du kan læse mere om vores aktiviteter og resultater i halvårsrapporten, som kan downloades her.

Modtag besked, når der er nye publikationer