Potentialet for varmepumper i private husstande

December 2015: Analysen her viser udviklingsforløbet for opvarmningsløsninger uden for fjernvarme- og naturgasområder. Analysen finder, at der et samfundsøkonomisk potentiale for mange flere varmepumper.

Hent rapport

Der er et samfundsøkonomisk potentiale for mange flere individuelle varmepumper, end der er installeret i dag. Varmepumper udgør således en vigtig del i en øget elektrificering af fremtidens energisystem.

Den nuværende afgiftsstruktur motiverer imidlertid boligejere til at vælge opvarmningsløsninger som, set med samfundsøkonomiske briller, ikke er attraktive. Det skaber en skævvridning af markedet og medfører et unødigt økonomisk tab for samfundet.

Aanalysen viser altså, at det er samfundsøkonomisk fornuftigt, at varmepumper anvendes til individuel opvarmning i private husstande uden for fjernvarme- og naturgasområder. Det kan ses af figuren herunder, der illustrerer udviklingen i individuelle varmeløsninger frem til 2035. 

 Grafen viser en fremskrevet udvikling i omstillingen af individuelle ovarmningsløsninger

Figuren herover illustrerer udviklingen i antallet af varmeinstallationer uden for fjernvarme- og naturgasområder. Her er en fremskrivning af en samfundsøkonomiske (SØK) udvikling sammenholdt med den forventede privatøkonomiske (PØK) udvikling vist i forhold til den historiske udvikling.

  • Sort: Oliefyr 
  • Grøn: Træpillefyr
  • Blå: Varmepumpe
  • Grå: Naturgasfyr.

Abonnér på rapporter

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.