Gå til hovedindhold
Kravene i RfG gælder alle nye produktionsanlæg >0,8 kW. De gælder også, når C- og D-anlæg ændres væsentligt.
Bemærk: Nye forbrugsanlæg tilsluttet over 100 kV reguleres fra og med 18. august 2019 af kravene i Demand Connection Code (DCC).
Tekniske og funktionelle minimumskrav, som et elektrisk energilageranlæg skal overholde i nettilslutningspunktet, når det elektriske energilageranlæg tilsluttes det kollektive elforsyningsnet.
Kravene i HVDC-forordningen gælder alle nye anlæg
Tekniske krav til spændingskvalitet, som anlæg tilsluttet det kollektive elforsyningsnet skal overholde.
Krav anmeldt til Forsyningstilsynet, men endnu ikke godkendt

Nyheder fra Energinet

Se en liste over de nyheder fra Energinet, du kan tilmelde dig og få direkte i din indbakke
Tilmeld dig nyheder