Gå til hovedindhold
Kravene i RfG gælder alle nye produktionsanlæg >0,8 kW. De gælder også, når C- og D-anlæg ændres væsentligt.
Bemærk: Nye forbrugsanlæg tilsluttet over 100 kV reguleres fra og med 18. august 2019 af kravene i Demand Connection Code (DCC).
Forskriften fastlægger kravene til manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg
Tekniske og funktionelle minimumskrav, som et elektrisk energilageranlæg skal overholde i nettilslutningspunktet, når det elektriske energilageranlæg tilsluttes det kollektive elforsyningsnet.
Kravene i HVDC-forordningen gælder alle nye anlæg
- metode, jordingspraksis og forudsætninger
Tekniske krav til spændingskvalitet, som anlæg tilsluttet det kollektive elforsyningsnet skal overholde.

KONTAKT

Elkvalitet@energinet.dk
Tidsinterval og kontaktperson

Distributionsanlæg
Hvert 5. år
Kontakt: Jannick Stokholm
jst@energinet.dk

Forbrugsanlæg 
Hvert 3. år
Kontakt: Jens Ammitzbo
jam@energinet.dk

Produktionsanlæg
Hvert 3. år
Kontakt: Jannick Stokholm
jst@energinet.dk

Præsentationen fra Energinets workshop om simuleringsmodeller forklarer kravene til simuleringsmodeller for anlæg.
Krav anmeldt til Forsyningstilsynet, men endnu ikke godkendt

Nyheder fra Energinet

Se en liste over de nyheder fra Energinet, du kan tilmelde dig og få direkte i din indbakke
Tilmeld dig nyheder