Gå til hovedindhold
Kravene i RfG gælder alle nye produktionsanlæg >0,8 kW. De gælder også, når C- og D-anlæg ændres væsentligt.
Bemærk: Nye forbrugsanlæg tilsluttet over 100 kV reguleres fra og med 18. august 2019 af kravene i Demand Connection Code (DCC).
Forskriften fastlægger kravene til manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg
Tekniske og funktionelle minimumskrav, som et elektrisk energilageranlæg skal overholde i nettilslutningspunktet, når det elektriske energilageranlæg tilsluttes det kollektive elforsyningsnet.
Kravene i HVDC-forordningen gælder alle nye anlæg
Tekniske krav til spændingskvalitet, som anlæg tilsluttet det kollektive elforsyningsnet skal overholde.

KONTAKT

Elkvalitet@energinet.dk
Krav anmeldt til Forsyningstilsynet, men endnu ikke godkendt

Nyheder fra Energinet

Se en liste over de nyheder fra Energinet, du kan tilmelde dig og få direkte i din indbakke
Tilmeld dig nyheder