Energinets langsigtede udviklingsplan - LUP

Her på siden kan du få et overblik over, hvordan Energinet planlægger, når vi skal bygge ny infrastruktur til at dække fremtidens behov.

Energinets langsigtede udviklingsplaner

Den grønne omstilling buldrer afsted og kræver en hastig udbygning af den danske energiinfrastruktur. Det høje tempo stiller store krav til Energinets langsigtede planlægning af el- og gassystemerne.

For at sikre det bedst mulige grundlag for at vi udbygger den rigtige infrastruktur med afsæt i fremtidens behov, udarbejder Energinet hvert andet år et samlet overblik over udviklingstendenser, behov og løsningsmuligheder. Det gør vi i dialog tæt samarbejde med interessenter på tværs af myndigheder og sektorer. 

Energinets planlægning tager afsæt i et analysegrundlag, som vi hvert år modtager fra Energistyrelsen - senest 9. januar 2023. Læs mere om Energistyrelsens analyseforudsætninger til Energinet her.

Arbejdet resulterer i en Langsigtet Udviklingsplan (LUP). Den første udkom i 2022 og du kan se de bagvedliggende analyser og produkter for henholdsvis el og gas her.

Hvad sker der frem mod udgivelse af LUP24?

Her ses et overblik i helikopterperspektiv over de faser, der fører frem til den endelige plan, som skal være færdig i juni 2024. Tidsplan er en foreløbig, illustrativ tidsplan, hvorfor der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i processen.(Klik på billedet for at se figur i fuld størrelse.)

Kontakt os

Lyt med, da vi kickstartede LUP24

Se video fra online informationsmøde i Marts 2023, hvor vi skød LUP24-processen i gang sammen med vores interessenter.