Miljøstyrelsen sender miljøkonsekvensrapport i offentlig høring

Frem til den 21. juni er der mulighed for at komme med høringssvar i forbindelse med miljøvurderingen af de tekniske anlæg på land til Thor Havvindmøllepark.

Lægning af kabel

Strømmen fra den kommende Thor Havvindmøllepark vil blive ført ind til land ved Tuskær med to eller tre søkabler. Fra kysten ved Tuskær frem til en ny højspændingsstation ved Volder Mark ca. 4,5 km fra kysten lægges to eller tre nedgravede landkabler. Disse kabler samt en del af den nye højspændingsstation etableres af det selskab, der vinder udbuddet af havvindmølleparken. Den øvrige del af stationen ved Volder Mark bygges af Energinet, som desuden etablerer to nedgravede kabler frem til transformerstationen i Idomlund, hvor havvindmølleparken kobles til det eksisterende elnet.

Energinet har ansvar for, at der indhentes plan- og miljøtilladelser til alle anlæg på land. Det er Miljøstyrelsen, som kan give miljøtilladelse til anlæggene på land. Tilladelsen gives på baggrund af en miljøkonsekvensrapport, som COWI har udarbejdet for Energinet. Rapporten beskriver de påvirkninger, som anlæggene kan få på miljøet, når de anlægges og drives. En forudsætning for, at der kan gives en tilladelse, er desuden, at offentligheden får mulighed for at komme med bemærkninger. 

Online informationsmøde den 19. maj

Energinet vil gerne give de bedste forudsætninger for at afgive høringssvar og vil samtidig gerne fortælle, hvad der kommer til at ske på de ejendomme, der kommer til at lægge jord til anlæggene. Derfor inviterer vi til informationsmøde den 19. maj kl. 19.00-20.30. På grund af corona-restriktionerne holdes mødet online. Alle interesserede kan få adgang til at deltage i mødet via linket her: avcenterlive.dk/energinet

Miljøkonsekvensrapporten og andre dokumenter, der vedrører miljøvurderingen af anlæggene på land, kan hentes hos Miljøstyrelsen, hvor der også er information om, hvordan man indsender høringssvar.

 

 

Kontakt

Miljøvurdering af landanlæggene

Hent miljøkonsekvensrapporten hos Miljøstyrelsen

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.