Tilslutning til elnettet

Tilslutning af PtX-anlæg til elnettet følger den almindelige procedure, som er beskrevet i Energinets regler for nettilslutning.   Ved konkret behov for tilslutning til transmissionsnettet skal du henvende dig via Tredjepartsportalen for nettilslutning.

Tilslutning af PtX-anlæg til elnettet følger den almindelige procedure, som er beskrevet i Energinets regler for nettilslutning. Ved konkret behov for tilslutning til elnettet skal du altid først henvende dig til det lokale netselskab (distribution), som vil overdrage tilslutningen til Energinet, hvis det er teknisk og samfundsøkonomisk optimalt. I så fald skal anmodning om screening for tilslutning ske via netkundesportalen for nettilslutning. Læs mere om dette via links i boksen til højre. 

Tilslutningstider for udvalgte stationer i transmissionsnettet kan findes på Energinets kapacitetskort, hvor også nettilslutningsprocessen fra henvendelse til netselskab til afsluttet tilslutning er beskrevet på et overordnet niveau. Her kan du også finde informationer over, hvilke områder i Danmark der har hhv. overskud og underskud af elproduktion. Dette kan være nyttig information i den tidlige planlægningsfase i relation til placering af PtX-anlæg og estimerede tilslutningstider. I områder med overskud af elproduktion vil der sandsynligvis ikke være samme behov for udbygninger i det bagvedliggende transmissionsnet. Kapacitetskortet kan også tilgås via boksen til højre. 

Energinet indgår altid gerne i dialog både i den tidlige planlægningsfase og efter en screeningsaftale er indgået.