Høring af Forretningsplan for systemansvarlige aktiviteter 2025-2026

Forretningsplanen 2025-2026 er i høring i perioden den 24. maj 2024 til og med den 14. juni 2024.

Energinet sender hermed Forretningsplan for systemansvarlige aktiviteter 2025-2026 i høring.

Systemansvaret i Energinet er fra den 1. januar 2025 underlagt en ny økonomisk regulering i form af en indtægtsrammeregulering. I den sammenhæng ønsker Energinet at gå i dialog med omverden omkring de fremtidige aktiviteter og investeringer.

Forretningsplanen viser Systemansvars strategiske retning og skaber gennemsigtighed om nødvendige nye initiativer i den grønne omstilling. Gennem forretningsplanen giver Energinet indsigt i de kommende udviklingsaktiviteter, der medfører meromkostninger for perioden 2025-2026. Samtidig belyses sammenhænge og synergier på tværs af energiformerne; el, gas og brint.

Forretningsplanen er den første af sin slags.

Høringsmaterialet inkluderer:

Titel:
Forretningsplan: Systemansvarlige aktiviteter 2025-2026 (Høringsudgave)
Bilag: Systemansvarlige aktiviteter – meromkostninger i 2025-2026 (Høringsudgave)

Energinet anmoder interesserede parter om høringssvar til forretningsplanen i overensstemmelse med § 25, stk. 2 i systemansvarsbekendtgørelsen, jf. § 71 a, stk. 1, i lov om elforsyning.

På baggrund af høringssvarene udarbejder Energinet en endelig forretningsplan for 2025-2026. Forretningsplanen offentliggøres ultimo 2024 på Energinets hjemmeside og sendes samtidig til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren til orientering.

Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til Kasper Bjørnlund Krogshave KKR@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest fredag den 14. juni 2024, kl. 16.00.

ABONNER PÅ HØRINGER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.